Erdélyi értékek tára


Értékmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Értéktár

Településmutató
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v  

Gagyi László életműve
A javaslatot benyújtó intézmény: Nyárádmente Kistérségi Társulás

A javaslatot benyújtó személy: Balássy András

Képek


Leírás

Gagyi László író 1910. június 22-én született az Alsó-Nyárád menti Fintaházán. Vidéki tanítócsalád gyermekeként megismerkedett a falusi értelmiség és a parasztság életével, mely alkotásainak fő élményforrásává vált. Tanulmányait Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban kezdte, majd 1929-ben Nagyenyeden szerzett tanítói oklevelet. Tanítói pályájának állomásai Illyefalva, Nagysajó majd Marosvásárhely. A Kemény Zsigmond Társaság tagja volt, írásait a Pásztortűz, az Erdélyi Helikon és az Ifjú Erdély közölte. 1949-től kiadói lektor, majd az Igaz Szó szerkesztőjeként, illetve könyvtárosként dolgozott. Írásai A Hét, az Utunk, az Igaz Szó, a Művelődés, az Előre, a Vörös Zászló és a Jóbarát című kiadványokban jelentek meg.

A Brassói Lapok és az Ifjú Erdély diákmellékletében költeményekkel kezdte meg irodalmi tevékenységét, azonban csakhamar a próza és novella felé fordult. 1929-ben, tizenkilenc éves korában jelent meg első novelláskötete Szomorúságok énekei címmel. Csatlakozott az Erdélyi Fiatalok valóságkutató mozgalmához. A tanítóság helyzetéről és időszerű feladatairól közölt cikkeket, majd 1932-ben az Új Arcvonal című antológiában megjelenik novellája. 1937-ben egyik előadója volt a Vásárhelyi Találkozónak, majd 1938-tól az Erdélyi Helikon marosvécsi megbeszélésein is részt vett. 1934-ben jelent meg első regénye Bánataratók címmel. A 30-as évek erdélyi falujáról szóló második regénye 1938-ban került kiadásra. A kiválasztottak szervesen illik a népi írók második nemzedékének valóságfeltáró mozgalmába. A 40-es évek elején írt egyes novelláira a realista ábrázolás, másokban pedig a mese és a valóság, a líra és az epika sajátos ötvözete jellemző. Utóbbi törekvésének jelentős nagyepikai eredménye a Pillangó Zsuzsika című regény. Az 1941-es regény pályafutásának legsikerültebb alkotásának számít. A második világháború után főleg jellegzetesen lírai-romantikus hangulatú novellákban teljesedik ki írói életműve. 1991. december 20-án hunyt el Marosvásárhelyen.

 

Főbb művei

 • Szomorúságok énekei (novellák, Sepsiszentgyörgy, 1929)
 • Bánataratók (regény, Marosvásárhely, 1934)
 • Szegény kicsi bojtár (balladajáték, társszerző Nagy Jenő, Marosvásárhely, 1937)
 • A kiválasztottak (regény, Kolozsvár és Budapest, 1938)
 • Pillangó Zsuzsika (regény, Kolozsvár és Budapest, 1941)
 • Nehéz órák (regény, Kolozsvár, 1943)
 • Tiszta út (tanulmány, a marosvásárhelyi tanfelügyelőség kiadványa, 1946)
 • Fekete angyal (regény, Marosvásárhely, 1947)
 • A korbács (kisregény, 1949)
 • A hadnagy esküje (regény, Marosvásárhely, 1955, 1959)
 • Ilvai pisztrángok (novellák, 1955)
 • Tanárok (regény, Marosvásárhely, 1956)
 • A belga nyúl (vígjáték, bem. Kolozsvár, 1956)
 • A két testvér (elbeszélések, 1956)
 • Emlékezetes nap (novellák, Marosvásárhely, 1956)
 • Vadrózsa (novellák, Marosvásárhely, 1957)
 • Vidéki Hamlet (novellák, Marosvásárhely, 1958)
 • Díszvacsora (vígjáték, Marosvásárhely, 1962, románul is)
 • Holdfényes öböl (karcolatok, 1964)
 • A tábornok (regény, 1970)
 • A kiválasztottak – Pillangó Zsuzsika (új kiadás, Kovács János előszavával, RMI, 1969)
 • A tenger varázsa (novellák, 1975)
 • Doktor Fürge rendel: alvástól ébredésig (mesenovella, Soó Zöld Margit illusztrációival, 1975).
Nagy Ákos
Forrás

Balogh Edgár (főszerk.)

1991 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.

Éltető József

1980 Képzelt gesta. Gagyi László hetvenedik születésnapjára. A Hét. (30)
Indoklás

Gagyi László író a lírai hangú próza jellegzetes képviselője az erdélyi magyar elbeszélő irodalomban. Műveiben a parasztság és a falusi értelmiség életét jeleníti meg. Az Értéktárba való felvétel gazdag novellatermésének megismertetését, emlékének ápolását segítheti elő, illetve a vidék kulturális életét teheti színesebbé.Utolsó frissités: 2015-12-12 14:20:11