ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

85 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-85

ANTAL Mária: Miért csángó a csángó? Hargita Népe. 1994. dec. 22.

ANTAL Mária: Miért csángó a csángó? Moldvai Magyarság. (1995) 57. sz. 1-2.

BALÁZS István: "Mert mi is magyarok vagyunk..." Veszprémi Napló. 1991. szept. 4.

BÉRCESI Tünde: Nem mondhatom, hogy nem vagyok magyar. Erdélyi Napló. 1993. szept. 29.

BIRÓ Béla: Ott is Moldva a hazám. Beszélgetés Petrás Máriával. Brassói Lapok. 1993. febr. 5.

BOROSS Balázs: "Majd egyszer lészen, de nem most." Adalékok a moldvai csángók identitásának komplex valóságához egy kulturális antropológiai esettanulmány tükrében. Pro Minoritate. (2002) Tél. 48-62.

COŞA, Anton: Asociaţia "Dumitru Mărtinaş". Identitatea catolicilor din Moldova. [A "Dumitru Mărtinaş" Egyesület. A moldvai katolikusok identitása.] Lumina Creştinului. XII. évf. (2001) 4. sz. 8.

CSORTÁN Ferenc: Alternatives of Identification for a "Hidden Minority": the Catholics of Moldavia (Eastern Romania). [Identifikációs alternatívák egy "rejtett kisebbség" esetében: a moldvai katolikusok (Kelet-Románia).] In: Cкривене мањине на балкану. Institut Des Etudes Balkaniques. Belgrad, 2004 229-243.

DIÓSZEGI László - POZSONY Ferenc: A moldvai csángók identitásának összetevőiről. In: Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás 1995-1996. (A Magyarságkutatás Könyvtára XX.) Teleki László Alapítvány. Budapest, 1996 105-111.

DOMOKOS Pál Péter: A nemzeti öntudatról és egyebekről. Moldvai Magyarság. VII. évf. (1996) 77. sz. 1-2.

DUMA-ISTVÁN András: Moldvai magyarok öntudatáról. PoLíSz. (2000) 1-2. sz. 33-35.

DUMEA, Emil: Catolicii moldoveni bilingvi (ceangăii). [A kétnyelvű moldvai katolikusok (csángók).] Lumina Creştinului. V. évf. (1994) 5. sz. 13-14.

ERDÉLYI Péter Zoltán: A vallás identitást formáló szerepe néhány, a néprajzi érdeklődés perifériájára szorult csángó faluban. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 72-77.

ERŐSS J. Péter: "Elvetetve, elfelejtve." In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 64-67.

FEKETE Réka: Bogdánfalváról hozott önazonosságtudat. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 7. sz. 8-9.

FERENCZES István: Fehér Kati visszaszerezte magyar nevét. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 5. sz. 4-7.

FODOR Katalin: A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. In: Kassai Ilona (szerk.): Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya. Budapest, 1995 121-127.

FODOR Katalin: A csángók identitásproblémájának nyelvi és nyelven kívüli okairól. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 2. sz. 14-15.

FÜSTÖS Gizella: A kisebbségek kihívják a többség nézőpontját. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 8. sz. 6.

FÜSTÖS Gizella: Asszimiláció, integráció vagy szeparáció? Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 9. sz. 7.

GÁBOR Felicia: Csángó vagyok. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 2. sz. 16-17., 3. sz. 16-18.

GÁBOR Felicia: Csángó vagyok. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005). 10. sz. 19-20.

GAZDA József: A nyelv és a magyarságtudat szintjei a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 269-281.

GAZDA József: A moldvai csángómagyarság identitástudata. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 56-63.

GERGELY István, K.: Volt, de vajon van-e még? ... nemzeti érzés a moldvai csángó-magyarokban. Művelődés. XLIX. évf. (1996) 7-8. sz. 35-37.

GHIUZAN, Iosif: Român catolic. [Román katolikus.] Sentinela Catolică. VI. évf. (1928) 10. sz. 1-2.

GUNDA Béla: Mi a magyar? In: Lukács László -Rónay László (szerk.): Virrasztók. Vigilia-antológia. Vigilia. Budapest, 1985 576-587.

HALÁSZ Péter: Az álmuk még magyar... Erdélyi Magyarság. (1990) 2. sz. 10-11.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról. In: Ujváry Zoltán - Eperjessy Ernő - Krupa András (szerk.): Nemzetiség - Identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, Békéscsaba 1990. okt. 5-7. Ethnica Kiadó. Békéscsaba-Debrecen, 1991 213-215.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról. Csángó Újság. II. évf. (1991) 12. sz. 1., 4.