ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

26 tétel    lapozás: 1-26

FELFÖLDI László: Alkalomhoz kötött táncok. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 251-263.

MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I-III. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1970-1972.

MARTIN György: A magyar nép táncai. (Magyar Népművészet 7) Corvina Kiadó. Budapest, 1974

MARTIN György: Ungarische Volkstänze. [A magyar nép táncai.] Corvina Verlag. Budapest, 1974

MARTIN György: Hungarian Folk Dances. [A magyar nép táncai.] Corvina Press. Budapest, 1974

MARTIN György: Le Danses Populaires Hongroises. [A magyar nép táncai.] Corvina Kiadó. Budapest, 1974

MARTIN György: A magyar nép táncai. Második kiadás. Corvina Kiadó. Budapest, 1976

MARTIN György: A magyar nép táncai. Harmadik kiadás. Corvina Kiadó. Budapest, é. n.

MARTIN György: Csángó táncok. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. I. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1977 454-458.

MARTIN György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1979

MARTIN György: Csángótáncok. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Zeneműkiadó. Budapest, 1980 42-44.

MARTIN György: Körtánc. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 280-294.

MARTIN György: Eszközös pásztortáncok. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 295-318.

MARTIN György: Ugrós-legényes tánctípus. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 328-339.

MARTIN György: Magyar táncdialektusok. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 390-452.

MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. TÉKA. (1992) 12. sz. 10-11.

MARTIN György: A keleti vagy erdélyi táncdialektus. In: Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. (Jelenlévő Múlt) Planétás Kiadó. Budapest, 1997 255-278.

PESOVÁR Ernő: Régi páros táncok. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 340-362.

PESOVÁR Ernő - PESOVÁR Ferenc: Dramatikus pantomimikus táncok. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 264-278.

PESOVÁR Ferenc: Táncélet és táncos szokások. In: Hoppál Mihály - Niedermüller Péter - Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Magyar néprajz VI. Népzene. Néptánc. Népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 195-250.

PÉTERBENCZE Anikó: Táncok és táncos szokások a Bákó környéki falvakban. In: Uő (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem ..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 68-90.

PÉTERBENCZE Anikó: Közösségi alkalmak és táncok Bákó környékén. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 189-203.

PÉTERBENCZE Anikó: Dances and Dance Customs in the Villages around Bacau (Bákó). [Közösségi alkalmak és táncok Bákó környékén.] In: Hoppál Mihály (ed.): Hungarian Heritage. Vol. 3. European Folclore Institute. Budapest, 2002 49-55.

SÁNDOR Ildikó: A hangszerkészlet és a táncélet változása Klézsén. Ethnographia. CVI. évf. (1995) 2. sz. 927-936.

TASNÁDI Erika: Moldvai csángók és magyar táncházasok érintkezései. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. (A Magyarságkutatás könyvtára XXIII.) Teleki László Alapítvány. Budapest, 1999 175-178.

ZOLTÁN Eszter: A moldvai csángók táncairól ma. In: Balogh Sándor (szerk.): Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon Kiadó. Budapest, 2001 160-165.