ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

8 tétel    lapozás: 1-8

CIUBOTARU, Ion H.: Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. Obiceiuri familiale şi calendaristice. [A moldvai katolikusok. A népi kultúra világa. Kalendarisztikus szokások és az emberélet fordulóinak szokásai.] Editura Presa Bună. Iaşi, 2002

POZSONY Ferenc: Szokásleírások. In: Uő: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. A dallamokat hangszalagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Török Csorja Viola. (Kriza János Társaság Könyvtára 2.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1994 231-244.

PUSZTINAI [ŐSZ ERŐSS Péter]: Egy pusztinai "népszokás" a negyvenes évekből. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 81. sz. 1.

TÁTRAI Zsuzsanna: Jeles napok - ünnepi szokások. In: Hoppál Mihály - Barna Gábor (szerk.): Magyar Néprajz VII. Népszokás. Néphit. Népi vallásosság. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 102-264.

TÁTRAI Zsuzsanna: Kalendáris szokásaink táji tagoltsága. Néprajzi Látóhatár. XI. évf. (2002) 1-4. sz. 317-339.

TÁTRAI Zsuzsanna - KARÁCSONY MOLNÁR Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. (Jelenlévő Múlt) Planétás Kiadó. Budapest, 1997

WICHMANN Györgyné HERMANN Júlia: A moldvai csángók szokásaiból. Ethnographia. XVIII. évf. (1907) 287-294.

WICHMANN Györgyné HERMANN Júlia: A moldvai csángók szokásaiból. In: Harangozó Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Ipolyi Arnold Népfőiskola. Újkígyós, 2001 144-152.