ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

19 tétel    lapozás: 1-19

ARTIMON, Alexandru: Biserici din zona de sud-est a Moldovei (sec. XIV-XVII). [Templomok Moldva délkeleti részén (XIV-XVII. század).] Carpica. XXVI. évf. (1997) 2. sz. 16-27.

ARTIMON, Alexandru: Biserica şi necropola medievală de la Tg. Trotuş (jud. Bacău). Consideraţii finale. [A tatrosi középkori templom és temető. Végső következtetések.] Carpica. XXVIII. évf. (1999) 109-134.

BOTTYÁN Kristóf: A gorzafalvi harangokról. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 127-130.

BUKOVSZKI Antal: Szent István templomok nyomában. Új Ember. 1999. aug. 15-17.

COŞA, Anton: Bisericile din Fărăoani. [A forrófalvi templomok.] In: Almanahul Presa Bună 2000. Iaşi, 2000 144-151.

CSOMA Gergely: Petrás-emlék Nagypatakon. Néprajzi Látóhatár. II. évf. (1993) 1-2. sz. 133-235.

DOBOŞ, Dănuţ (coord.): Catedrala romano-catolica Iaşi. [A jászvásári római katolikus katedrális.] Editura Presa Bună. Iaşi, 2005

DOBOŞ, Dănuţ - MORARU, Alois: Capela "Sfântul Iosif" şi cimitirul catolic din Copou. [A "Szent József" kápolna és a kopófalvi katolikus temető.] Lumina Creştinului. X. évf. (1999) 7. sz. 11.

HALÁSZ Péter: Szent István templomok Moldvában. Új Ember. XXXIII. évf. (1986) 33. sz. 6.

HALÁSZ Péter: Könnyező Mária kegytemploma. Világszövetség. (1993) 13. sz. 3.

HALÁSZ Péter: A kickófalvi Szent István szobor. Honismeret. XXV. évf. (1997) 4. sz. 8.

HALÁSZ Péter: Szent István király templomai a régi Etelközben. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 49-55.

IANĂU, Gheorghe: Biserica "Sfinţii Cosma şi Damian". [A "Szent Kozma és Damján" templom.] Lumina Creştinului. XII. évf. (2001) 9. sz. 11.

ICHIM, Dorinel: Monumente de arhitectură populară din judeţul Bacău. Bisericile din lemn. [Bákó megyei népi építészeti műemlékek. Fatemplomok.] Episcopia Romanului şi Huşilor. Huşi, 1984

ICHIM, Dorinel: Bisericile de lemn din eparhia Huşilor. [Fatemplomok a Huszi Egyházmegyében.] Episcopia Huşilor. Huşi, 2001

IORGA, Nicolae: Pietrele de mormânt ale saşilor de la Baia. [Moldvabányai szász sírkövek.] Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. XXIV. évf. (1931) 67. sz. 1-6.

KROPP, Iulian-Eugen: Sanctuarul din Cacica. [A kácsikai szentély.] Lumina Creştinului. XII. évf. (2001) 8. sz. 11.

NAGHIU, Iosif E.: Catedrala din Iaşi. [A jászvásári katedrális.] Lumina Creştinului. XXX. évf. (1944) 2. sz. 40-43.

SOMISKI, Kaspar: Sanctuarul Maicii Domnului din Cacica la al nouăzecilea aniversar. [A kacsikai Szűzanya-szentély kilencvenedik évfordulója.] Lumina Creştinului. V. évf. (1994) 8. sz. 13.