ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

6 tétel    lapozás: 1-6

CIUBOTARU, Iuliu - ISTRATI, Constantin: Documente privind relaţiile agrare din Moldova în secolul al XVIII-lea. [Források a moldvai agrár kapcsolatokról a XVIII. században.] Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1966

HALÁSZ Péter: Áruértékesítés és árucsere a moldvai magyaroknál. In: Uő (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 91-94.

HALÁSZ Péter: Adatok a csángók árutermelésének és árucseréjének néprajzához. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 235-187.

MANOLESCU, Radu: Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI). [Havasalföld és Moldva kereskedelmi kapcsolatai Brassóval (XIV-XVI. század).] Bucureşti, 1965

MIHORDEA, Vasile: Relaţiile agrare din secolul al XVIII-lea în Moldova. [Mezőgazdasági kapcsolatok Moldvában a XVIII. században.] Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1968

NISTOR, J.: Die auswartigen Handelsbeziehungen der Moldau im XIV., XV. und XVI. Jahrhundert. [Moldva külkereskedelmi kapcsolatai a XIV., XV., XVI. században.] Gotha. 1911