ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

8 tétel    lapozás: 1-8

CAMILLI, Nicolae Iosif: Decret privitor la dascălii eparhiei catolice de Iaşi. [Rendelet a jászvásári egyházmegye kántorait illetően.] Iaşi, 1908

GAZDA József: A moldvai csángók kántorkodásáról. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. A kötet tanulmányai az 1991. december 8-9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai. Veszprémi Akadémiai Bizottság-Caritas Transsylvania. Veszprém, 1991 225-227.

MALINOWSKI, P. Iosif: Manualul dascălului catolic. [A katolikus kántor kézikönyve.] Iaşi, 1908

SERES András: Kántorkodás a moldvai magyarok körében. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. A kötet tanulmányai az 1991. december 8-9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai. Veszprémi Akadémiai Bizottság-Caritas Transsylvania. Veszprém, 1991 222-224.

TÁNCZOS Vilmos: "Deákok" (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum. LVII. évf. (1995) 3-4., 82-98.

TÁNCZOS Vilmos: "Deákok" (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. In: Uő: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. KOMP-PRESS-Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1996 190-222.

TÁNCZOS Vilmos: Kantoren in den ungarischen Dörfern Moldaus. ["Deákok" (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban.] In: Uő: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. [Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék.] Pro‑Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1999 191-227.

TÓTH István György: Diákok (licenciátusok) a moldvai csángó magyar művelődésben a XVII. században. In: Zombori István (szerk.): Az értelmiség Magyarországon a XVI-XVII. században. József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1988 139-148.