ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

92 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-92

AMBRUS Lídia: Interjú Istoc Roberttel. Csángó Tükör. II. évf. (2004) 7. sz. 10.

ANTALNÉ TANKÓ Mária: Diák voltam a bákói magyar tanítóképzőben. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 4. sz. 12-14., 5. sz. 12-13., 6. sz. 13-15.

BALAJTHY Katalin: "...Ot vagyand a mük országunk..." Egy moldvai magyar asszonyról. Néprajzi Látóhatár. II. évf. (1993) 1-2. sz. 183-188.

BEJAN-TOPSI Valentin: Egy legendás csángó-magyar: Bezsán Ferenc. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 9. sz. 18-19., 10. sz. 19.

BEKE György: A hűség próbája. Élet és Irodalom. XXVII. évf. (1983) 50. sz. 14.

BEKE György: Mécsvilág. Fehér Kati írógépe. Magyar Nemzet. 1993. jún. 22.

BEKE György: Gajdó plébános úr csángói. Új Magyarország. 1996. márc. 20.

BEKE György: Csángók gyóntatója. Romániai Magyar Szó. 1997. okt. 4-5.

BEKE György: Csángók gyóntatója. Moldvai Magyarság. IX. évf. (1998) 94-95. sz. 1.

BERECZKI Alexandru: Drept la replică. [A replika jogán.] Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 6. sz. 8.

BERECZKI Alexandru: A replika jogán. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 6. sz. 8.

BERECZKI Károly: Öreg legény fiatal lány ismeretségét keresi. A Hét. XI. évf. (1980) 13 sz. 2-3.

BIHARI László: Szőcs Anna - egy csángó Budapesten. Magyar Hírlap. 1994. aug. 30.

BOGDÁN István: Tisztelt szerkesztőség! Csángó Újság. I. évf. (1990) 7. sz. 3.

CONSTANTINESCU, Ovidiu: Torţionar sau înscenare diabolică? [Besúgó vagy ördögi átverés?] Monitorul de Bacău. 2005. máj. 24.

CSÁKY Zo1tán: "Engem anyám úgy szeretett". Képzelt riport egy moldvai csángóasszonyról. A Hét. X. évf. (1979) 38 sz. 2.

CSEKE Péter: Akiket Moldvába szólított a hivatás. In: Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978 57-64.

CSICSÓ Antal: Meditaţia unui tânăr. [Egy ifjú elmélkedései.] Moldvai Magyarság. IV. [V.!] évf. (1994) 51-52. sz. 2.

DANI PÉTER Tinka: Scrisoare celor de-acasă. [Levél az otthoniakhoz.] Csángó Újság. I. évf. (1990) 3. sz. 4.

DANI PÉTER Tinka: J obb jövőre várva. Csángó Újság. I. évf. (1990) 4. sz. 3.

ERŐSS [J.] Péter: Pe firul amintirilor. [Az emlékek szárnyán.] Csángó Újság. II. évf. (1991) 11. sz. 1., 4.

ERŐSS [J.] Péter: Ilona néni temetése. Csángó Újság. III. évf. (1992) 21. sz. 4.

ERŐSS J. Péter: Luca néni emlékére. Csángó Újság. I. évf. (1990) 9. sz. 3.

FEJÉR László: "Én Moldovából indultam". Moldvai Magyarság. IX. évf. (1998) 102-103. sz. 3.

FERENCZ Imre: A nyomorúság útjai. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 10. sz. 15., 11. sz. 17., 12. sz. 19. XII. évf. (2002) 2. sz. 18., 4. sz. 21., 5. sz. 21., 6. sz. 21.

FERENCZES István: "Istenem és Dumnyezóm". Kelet-Nyugat. II. évf. (1991) 28. sz. 16.

FERENCZES István: Istók János morzsa revolúciója. Moldvai Magyarság. III. évf. (1992) 23. sz. 2., 24. sz. 2.

FERENCZES István: Istók János morzsa revolúciója. Kelet-Nyugat. IV. évf. (1993) 3. sz. 5-8.

FERENCZES István: Perka Mihály balladája. Hitel. VII. évf. (1994) 3. sz. 58-69.

FERENCZES István: "Raitunc a holal kosaia". Helikon. IV. évf. (1994) 7. sz. 6-7.