ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

URELAND, Sture P. (Hg.): 1 tétel    lapozás: 1-1

SZABÓ T. Ádám: Sprache als identitätsstiftender Faktor in Rumänien. Aus der Geschichte der Genese der rumänischen Schriftssprache und anderer Schriftsprachen des heutigen Rumänien. [A nyelv mint identitásteremtő faktor Romániában. A román és a mai Románia más irodalmi nyelvei kialakulásának történetéhez.] In: Ureland, Sture P. (Hg.): Entstehung von Sprachen und Völkern. Glotto- und ethnogenetische Aspekte europäischer Sprachen. Akten des 6. Symposiums über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1984. [Nyelvek és népek kialakulása. Az európai nyelvek etnogenetikai aspektusai. Az európai nyelvi kapcsolatok hatodik szimpoziumának dolgozatai, Mannheim 1984.] Tübingen, 1985 235-245.