ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

2005: 281 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-281

ARENS, Meinolf: A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladtai. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 336-351.

TAMPU Cristian: A második világháború utáni kutatások története. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 10. sz. 8-9.

DIÓS István (főszerk): Magyar Katolikus Lexikon I-X. Szent István Társulat. Budapest, 1993-2005.

PÁVAI István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Tanulmányok, interjúk. Hagyományok Háza. Budapest, 2005

POZSONY Ferenc: A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó-Európai Folklór Intézet. Budapest, 2005

TAMPU Ferenc: Moldvai csángókról James A. Kapalo szerint. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 14-15. sz. 9-10., 16-17. sz. 3-4., 18. sz. 3-4.

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai útjaim. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2005

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai útjaim. In: Uő: Moldvai útjaim. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2005 29-172.

DOMOKOS Pál Péter: Călătoriile mele prin Moldova. [Moldvai útjaim.] In: Uő: Moldvai útjaim. Editura Harghita. Miercurea Ciuc, 2005 173-311.

DOMOKOS Pál Péter: Moldvai útjaim. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 5. sz. 14-15., 6. sz. 18., 7. sz. 10-11., 8. sz. 14-15., 9. sz. 10-11., 10. sz. 12-13., 12. [11.!] sz. 16., 12. sz. 16.; XVI. évf. (2006) 1. sz. 14-15., 2. sz. 14., 3. sz. 16-17., 4. sz. 18-19.

DOMOKOS Pál Péter: Călătoriile mele prin Moldova. [Moldvai útjaim.] Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 5. sz. 16-17., 6. sz. 19., 7. sz. 12-13., 8. sz. 17-18., 9. sz. 12-13., 10. sz. 14-15., 12. [11.!] sz., 12. sz. 17.; XVI. évf. (2006) 1. sz. 15-16., 2. sz. 15., 3. sz. 17., 4. sz. 19.

(n. n.) Részletek Csűry Bálint nyelvész moldvai útibeszámolójából. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 11. sz. 18-19.; XV. évf. (2005) 1. sz. 17.

CSOMA Gergely: Megtalált szavak. Tanárként Moldvában. Agroinform Kiadó. Budapest, 2005

DEMSE Márton: Csángó küzdelem. Hargita Kiadóhivatal - Editura Harghita. Csíkszereda, 2005

DEMSE Ferenc: Újévi gondolatok. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 12-13. sz. 13-14.

DEMSE Márton: A tiltott nyelv. Csángó Tükör. III. évf. (2005) 16-17. sz. 14-16.

DUMA-ISTVÁN András: Katolikus vallású mozgalmak Klézsén. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 4. sz. 10-11.

FEKETE Réka: Megcsúfolt halotti mise Pusztinán. Háromszék. 2005. júl. 20.

GAZDA Árpád: Elmarasztalták a iaşi-i püspökséget. Krónika. 2005. okt. 28-30.

GAZDA Árpád - ROSTÁS Szabolcs: Halottgyalázó búcsúztató Pusztinán. Krónika. 2005. júl. 18.

GAZDA Árpád - ROSTÁS Szabolcs: Halottgyalázó búcsúztató Pusztinán. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 8. sz. 5.

GAZDA Árpád - ROSTÁS Szabolcs: Predică de pronegrire a mortului la Pustiana. [Halottgyalázó búcsúztató Pusztinán.] Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 8. sz. 6.

OLÁH-GÁL Elvira: Csángómagyar értelmiség Moldvában. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 2. sz. 7-8.

VIVIANO, Frank: In the shadows of Attila. Romania`s Csángós cling to fading customs and beliefs - folkways of the nomadic Asians they claim as ancestors. [Attila árnyékában. A romániai csángók ragaszkodnak elhaló szokásaikhoz és hiedelmeikhez - őseik, a nomád ázsiaiak kultúrájához.] National Geographic. (2005) június. 67-83.

ANTALNÉ TANKÓ Mária: Diák voltam a bákói magyar tanítóképzőben. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 4. sz. 12-14., 5. sz. 12-13., 6. sz. 13-15.

BERECZKI Alexandru: Drept la replică. [A replika jogán.] Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 6. sz. 8.

BERECZKI Alexandru: A replika jogán. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 6. sz. 8.

CONSTANTINESCU, Ovidiu: Torţionar sau înscenare diabolică? [Besúgó vagy ördögi átverés?] Monitorul de Bacău. 2005. máj. 24.

HARANGOZÓ Imre: S mennyeknek ajtaja kinyitatódik.... A jeles pusztinai hagyományőrző László Istvánné Laczkó György Katalin emlékezete. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 8. sz. 7.

OLÁH-GÁL Elvira: "Chiar" magyarok és "tényleg" magyarok. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 9. sz. 16.