ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

2001: 368 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-368

BALÁZS Lajos (összeáll.): Az átmeneti szokások kutatásának romániai magyar bibliográfiája. 1949-2000. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001 170-177.

DOMOKOS Mária (összeáll.): Domokos Pál Péter írásainak válogatott bibliográfiája. Székelyföld. V. évf. (2001) 6. sz. 87-92.

NAGY Réka - TERBÓCS Attila (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Bibliography of Hungarian Ethnography 1997-1998. Szerkesztette Nagy Réka. Néprajzi Múzeum-Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 2001

TÁNCZOS Vilmos: Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás. X. évf. (2001) 1. sz. 53-62.

BREDNICH, Rolf W. (Hg.): Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der europäischen Ethnologie. [Néprajzi Kézikönyv. Bevezetés az európai néprajzkutatásba.] 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, 2001

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. Hatodik kiadás. Fekete Sas Kiadó. Budapest, 2001

HALÁSZ Péter: Az Etelközben élő magyarokról. Turán. IV. évf. (2001) 3. sz. 57-60.

HARANGOZÓ Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Újkígyós, 2001

KÓS Károly: Magyar néprajzi tájak Romániában. Művelődés. LIV. évf. (2001) 70-72.

RUBINYI Mózes: A moldvai csángókról. In: Harangozó Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Ipolyi Arnold Népfőiskola. Újkígyós, 2001 45-52.

VARGA Zoltán: Ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók.] Interetnica. (2001) ápr.-máj. 15-17.

HENKEY Gyula: A moldvai magyarok népességtörténete és embertani képe. Turán. IV. évf. (2001) 4. sz. 63-68.

KOCSIS István: Felfoghatatlan népességtörténeti változások a középkori és az újkori Moldvában. Turán. IV. évf. (2001) 3. sz. 9-31.

TÁNCZOS Vilmos: Moldvai csángók - moldvai katolikusok. Lélekszámuk alakulása a múltban és a jelenben. Ethnographia. CXII. évf. (2001) 1-2. sz. 149-178.

TÁNCZOS Vilmos: Hungarians in Moldavia. [Magyarok Moldvában.] In: Ferenc Gereben (ed.): Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious Identity. Pázmány Péter Catholic University. Piliscsaba, 2001 266-289.

(n. n.) A moldvai (csángó) magyarok. Moldvai Magyarság. XII. [XI.!] évf. (2001) 8. sz. 13.

BARABÁS Endre: Etelközi levelek. In: Harangozó Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Ipolyi Arnold Népfőiskola. Újkígyós, 2001 35-44.

LÜKŐ Gábor: Moldvai emlékeim. Honismeret. XXIX. évf. (2001) 3. sz. 68-71.

ANDREESCU, Gabriel: Ruleta. Români şi maghiari. 1990-2000. [A rulett. Románok és magyarok. 1990-2000.] Polirom. Iaşi, 2001

FERENCZES István: Moldovának árva népe. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 1. sz. 14-15., 2. sz. 16-17., 3. sz. 16-17., 4. sz. 18-19., 5. sz. 16-17., 6. sz. 21-22., 7. sz. 16-17., 8. sz. 18-20., 9. sz. 18-19., 10. sz. 16-17., 11. sz. 16-17.; XII. évf. (2002) 1. sz. 20-21., 2. sz. 19., 4. sz. 20., 5. sz. 20-21., 6. sz. 20-21., 7. sz. 20., 8. sz. 18-19., 9. sz. 18-19., 10. sz. 15., 11. sz. 20., 12. sz. 20-21.; XIII. évf. (2003) 1. sz. 20-21. 2. sz. 20-21., 3. sz. 21., 4. sz. 20-21., 5. sz. 21., 6. sz. 20-21. 7. sz. 20-21., 8. sz. 20-21., 9. sz. 21., 10. sz. 19., 11. sz. 16-17., 12. sz. 17-18.

BALÁZS János: Pusztinán félig a pohár. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 4. sz. 10-11.

FERENCZES István: Hangtalan magyar Miatyánk. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 12. sz. 20-21.

GÁBOR Dénes: "Móduvának sűrű vize". Művelődés. LIV. évf. (2001) 5. sz. 29-30.

SYLVESTER Lajos: Nyugaton kelhet fel a csángó nap. Háromszék. 2001. máj. 24.

SYLVESTER Lajos: Szucsávai kolomposok. Háromszék 2001. aug. 29.

SYLVESTER Lajos: Gherghel püspök katolikusabb a pápánál. Háromszék. 2001. okt. 16.

SZABÓ Katalin: Sokan megfeledkeznek arról, miben születtek. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 4. sz. 8-9.

SZÉKELYNÉ FARKAS Margit: Csángó Jézus. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 5. sz. 20.

SZONDY Zoltán: Klézsei sötétség. Hargita Népe. 2001. nov. 21.

ZALA M.: Párbeszédek csángókkal. Örökké rakva bajjal. Magyar Nemzet. 2001. szept. 15.