ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1996: 107 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-107

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarság bibliográfiája. (Csángó Füzetek 1) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1996

KALOCSAI Ilona - KULIN Imréné - SERFŐZŐNÉ GÉMES Magda - TOLDYNÉ HUBAI Emőke (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Bibliography of Hungarian Ethnography 1993-1994. Szerkesztette Piróth István. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1996

FOKI Ibolya: Magyar katolikusok Moldva-Oláhországban a 19. század közepén. Századok. CXXX. évf. (1996) 5. sz. 1287-1295.

GABOR, Iosif: Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova. [A moldvai katolikus települések szótára.] Editura Conexiuni. Bacău, 1996

HALÁSZ Péter: Az Etelközben élő magyarokról. ITT-OTT. USA. (1996) 2. sz. 37-40.

BAKER, Robin: Magyars, Mongols, Romanians and Saxons. Population Mix and Density in Moldavia, from 1230 to 1365. [Magyarok, mongolok, románok és szászok. Népek keveredése és sűrűsége Moldvában 1230-tól 1365-ig.] Balkan Studies 37. (1996) 1. sz. 63-76.

TREBICI, Vladimir: Minorităţile naţionale din România: prezent şi estimaţie prospectivă. [A romániai nemzeti kisebbségek: a jelenlegi helyzet és a jövő.] Revista de cercetări sociale. III. évf. (1996) 1. sz. 106-123.

BARTAL Csaba: Mintha a középkorban élnének ma is. Új Magyarország. 1996. jún. 20.

FEKETE Judit: A Taps-tértől a csíksomlyói kápolnáig. Magyar Nemzet. 1996. júl. 10.

FEKETE Réka: El-elhalkuló ének. Moldvai Magyarság. VII. évf. (1996) 76. sz. 3

HAJDÚ Demeter Dénes: Pusztinai kérdőjelek. Moldvai Magyarság. VIII. [VII!] évf. (1996) 70. sz. 1-2.

KOVÁCS András, B.: A csángók és a polgárosodás. Romániai Magyar Szó. 1996. máj. 7.

PUSZTINAI [ŐSZ ERŐSS Péter]: "Nékünk immánd el kell pusztulni..." Moldvai Magyarság. VII. évf. (1996) 76. sz. 2-4.

SMUK András: Barcaság és Csángóföld. Kapu. (1996) 11. sz. 49-51.

TOLDI Éva: "Csángó magyar, mivé lettél...?" Napló. 1996. márc. 12.

BEKE György: Gajdó plébános úr csángói. Új Magyarország. 1996. márc. 20.

FERENCZES István: Jánó Ilona pokolra száll. Hitel. IX. évf. (1996) 7. sz. 45-57.

GAGYI József: Közelebb, mint Kolozsvár. Moldvai (csángóföldi) riport. In: Túros Endre (szerk.): Változásban. Elemzések a romániai magyar társadalomról. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1996 229-247.

MAGYARI János: Isten hozott Csángóföldre! Moldvai Magyarság. VII. évf. (1996) 72. sz. 1-2.

BEKE György: Hány magyar él Moldvában? Magyar Nemzet. 1996. márc. 18.

BENKŐ Levente: Tanácskozás egy süllyedő hajóról. Erdélyi Napló. 1996. jan. 31.

BOGDÁN László - FEKETE Réka - SIMÓ Erzsébet: Csángó sorskérdések. Háromszék. 1996. jan. 20.

BOGDÁN László - FEKETE Réka - SIMÓ Erzsébet: II. illyefalvi tanácskozás a csángó sorskérdésekről. Moldvai Magyarság. VIII. [VII.!] évf. (1996) 68-69. sz. 1., 4.

KISGYÖRGY Réka: Nem karitatív, hanem érdekvédelmi szervezet vagyunk. [Beszélgetés Erőss J. Péterrel] Romániai Magyar Szó. 1996. aug. 29.

(n. n.) Európa legelhagyatottabb gyermekei. Romániai Magyar Szó. 1996. jan. 17.

BEKE György: Magyar ökumené. Egymásra találás a kisebbségben. Új Ember. 1996. jan. 14.

CZEGŐ Zoltán: A hit és az anyanyelv Isten ajándéka. Moldvai Magyarság. VIII. [VII.!] évf. (1996) 71. sz. 2.

CZEGŐ Zoltán: Példás románokról, bűnös magyarokról. Nyílt válasz egy nyitott csángó-ügyben. Új Magyarország. 1996. jan. 31.

CZEGŐ Zoltán: Az Adevărul pontosít? Új Magyarország. 1996. febr. 3.

CSEPREGI Márta: Milyen nyelven beszélnek a csángók? Magyar Nemzet. 1996. szept. 10.