ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1995: 147 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-147

BALASSA Iván: Szabó T. Attila és az erdélyi magyar néprajzkutatás. Ethnographia. CVI. évf. (1995) 2. sz. 1017-1023.

HATOS Pál: A moldvai magyarság kutatása a kilencvenes években. Protestáns Szemle. IV. évf. (1995) 3. sz. 236-245.

LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőúton a moldvai magyaroknál. Ethnographia. CVI. évf. (1995) 1. sz. 303-306.

LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőúton a moldvai magyaroknál. Honismeret. XXIII. évf. (1995) 2. sz. 99-97.

PETRÁS INCE János: levelét Klézséről írja Döbrenteinek 1843 május 14-én. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 60. sz. 4.

CSOMA Gergely: Moldvai csángók. Kobunsha. Tokyo, 1995

DOMOKOS Pál Péter: Bukovinai magyarok. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 56. sz. 1-3.

DOMOKOS Pál Péter: Elhagyott magyarok. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 58. sz. 1-2.

HAJDÚ-MOHAROS József: Moldva - Csángóföld - csángó sors. Balaton Akadémia. Vörösberény, 1995

HAJDÚ-MOHAROS József: Moldva - Csángóföld - csángósodás. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 66. sz. 1., 67. sz. 2.

HAJDÚ-MOHAROS József: Moldva - Csángóföld - csángósodás. Természet Világa. CXXVI. évf. (1995) 7. sz. 310-314.

KOCSIS Károly - KOCSIS-HODOSI Eszter: Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. A Study in Ethnic Geography. [Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. Etnogeográfiai tanulmány.] Toronto, 1995

VIRÁG Magdolna: A moldvai magyarok... Erdélyi Református Naptár 1995. 1995, 150-151.

TREBICI, Vladimir: Demografie contemporană. [Jelenkori demográfia.] Academia Română. Centrul de Cercetări Demografice. Bucureşti, 1995

KŐHEGYI Mihály: A moldvai magyarok állapota 1844-ben. Néprajzi Látóhatár. IV. évf. (1995) 3-4. sz. 1-12.

BEKE György: Peremvidékek magyarsága. Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Moldva. Szenci Molnár Társaság. Budapest, 1995

BARTIS Árpád: Inkább beszélünk rútul, mint szípül. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 60. [61!] sz. 3.

CSICSÓ Antal: Despre situaţia actuală a ceangăilor maghiari din Moldova. [A moldvai csángómagyarok jelenlegi helyzetéről.] Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 56. sz. 2.

DEVICH Márton: Számkivetett magyarok. Magyar Nemzet. 1995. febr. 4.

KEREKES Irma: A bákói magyarok a görög szabadságharcosokért. Romániai Magyar Szó. 1995. 65. sz.

ŐSZ E. [ERŐSS] Péter: "...mivé lettél csángómagyar...!" Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 60. sz. 1-2.

SULYOVSZKI Csaba: Zarándokház csángóknak. Új Ember. 1995. ápr. 9.

(n. n.) A legpechesebb magyarok. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 58. sz. 3.

ÁBRÁN László: Ködsipkában a csángók között. Magyar Nemzet. 1995. febr. 28.

ÁBRÁN László: Ködsipkában a csángók között. Romániai Magyar Szó. 1995. ápr. 1-2.

BEKE György: Csángó világ. Új Ember. 1995. aug. 13.

HALÁSZ Péter: Csángóföldi változások. Remény. (1995) aug. 20., 27., szept. 3., 10.

KEMÉNY Attila: A kalagori templom tornyából. Új Magyarország. 1995. szept. 2.

BEKE György: Könyvégetés Moldvában. Új Ember. 1995. máj. 14.

BOTOS László: "Ne hagyd a magyar nyelvet." Európai Idő. VI. évf. (1995) ápr. 22.-máj. 5.