ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1993: 201 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-201

CSERBÁK András (összeáll.): A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1988. Hungarológiai Értesítő. XII. évf. (1990-1993) 1-2. sz. 221-268.

CSERBÁK András - KULIN Imréné - SERFŐZŐNÉ Gémes Magda - TOLDYNÉ HUBAI Emőke (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Ungarische Volkskundliche Bibliographie. Hungarian Folklore Bibliography 1991-1992. Szerkesztette Cserbák András. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1993

DOMOKOS Mária (összeáll.): Domokos Pál Péter munkásságának bibliográfiája. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 11-15.

SERES Ildikó - VERES Emese Gyöngyvér - HÁLA József: Búcsú Seres Andrástól. Seres András műveinek bibliográfiája. Néprajzi Hírek. XXII. évf. (1993) 3-4. sz. 100-104.

KALLÓS Zoltán: Gyűjtési élményeim Moldvában. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 95-109.

KESZEG Vilmos: Cserépbe a csángókat! Romániai Magyar Szó. 1993. febr. 6-7.

KESZEG Vilmos: Cserépbe a csángókat! Pest Megyei Hírlap 1993. febr. 13.

NAGY Jenő: Néprajzi és nyelvészeti kutatások és eredmények a moldvai csángóság körében. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem ..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 29‑37.

BENDA Kálmán: A csángókról. Szekszárdi Vasárnap. 1993. febr. 28.

DIÓS István (főszerk): Magyar Katolikus Lexikon I-X. Szent István Társulat. Budapest, 1993-2005.

FÁBIÁN László: Csángó kultúra - magyar kultúra. Új Magyarország. 1993. júl. 3.

HALÁSZ Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtől..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók múltjáról és jelenéről. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 116-126.

HALÁSZ Péter: Az elcsángált magyarokról. Magyar Múlt. XXII. évf. (1993) 1-2. sz. 15-18.

SZABÓ T. Ádám: Die Katholiken in der Moldau. [A moldvai katolikusok.] Eurasian Studies Yearbook. 65. 1993. 29-46.

CSOMA Gergely - BOGDÁNFALVY János: Népszámlálás a moldvai csángó falvakban. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 165-168.

TÓBIÁS Áron: A népszámláló trükkje. Magyar Nemzet. 1993. aug. 13.

GAZDA József: Hát én hogyne siratnám. Csángók sodró időben. Szent István Társulat. Budapest, 1993

KALLÓS Zoltán (szerk.): " Nem engedi Isten, hogy elveszejszenek". Moldvai magyar életképek. Vallásos és világi népi szövegek. A képek készítői: Ádám Gyula, Barabás Zsolt és Kallós Zoltán. A szövegek gyűjtője: Kallós Zoltán. A moldvai magyarok történeti kronológiája: Pávai István. A Kallós Zoltán Alapítvány megbízásából kiadja: Glória Kft. Kolozsvár, 1993

BÁGYI BENCZE Jakab: Erdélytől keletre. Magyar Fórum. 1993. nov. 11.

BÉDI Márton: Csángósirató. Moldvai Magyarság. IV. évf. (1993) 35. sz. 3.

DEMSE Márton: Somoskai tél. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 151-154.

DOMONKOS János: Mostohatestvéreink, a csángók. Magyar Fórum. 1993. aug. 5.

FODOR Sándor: "(Még egyszer) A Szentszék mostohagyermekeiről" . Erdélyi Figyelő. V. évf. (1993) 4-5. sz. 3-7.

FODOR Sándor: "(Még egyszer) A Szentszék mostohagyermekeiről". Hitel. VI. évf. (1993) 8. sz. 32-37.

GAZDA József: A román papság szerepe a moldvai csángóknál. Jel. (1993) 4. sz. 109-110.

MOTESIKY Árpád: A magyarföldi bencésatya. A Hét. XXIV. évf. (1993) 43. sz. 6.

TOK Béla: Csángók nemcsak Moldvába élnek. Vasárnap. 1993. jún. 27.

BALAJTHY Katalin: "...Ot vagyand a mük országunk..." Egy moldvai magyar asszonyról. Néprajzi Látóhatár. II. évf. (1993) 1-2. sz. 183-188.

BEKE György: Mécsvilág. Fehér Kati írógépe. Magyar Nemzet. 1993. jún. 22.