ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1992: 239 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-239

CSERBÁK András (összeáll.): A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1988. Hungarológiai Értesítő. XII. évf. (1990-1993) 1-2. sz. 221-268.

CSERBÁK András - KULIN Imréné - SERFŐZŐNÉ Gémes Magda - TOLDYNÉ HUBAI Emőke (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Ungarische Volkskundliche Bibliographie. Hungarian Folklore Bibliography 1990. Szerkesztette Cserbák András. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1992

DOMOKOS Mária (összeáll.): Domokos Pál Péter műveinek a bibliográfiája. Néprajzi Hírek. XXI. évf. (1992) 1-4. sz. 168-173.

MOLNÁR János: Gyűjtők a csángó vidékeken. TÉKA. (1992) 12. sz. 8-9.

BARABÁS Jenő: Verbreitungskarten und Atlanten in der ethnologischen Forschung. [Térképek és atlaszok a néprajzi kutatásban.] Ethnologica et Folcloristica Carpathica. VII-VIII. évf. (1992) 2.sz. 319-327.

BARABÁS Jenő - DIÓSZEGI Vilmos - GUNDA Béla - MORVAY Judit - SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. VII (440-507 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992

BARABÁS Jenő - DIÓSZEGI Vilmos - GUNDA Béla - MORVAY Judit - SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. VIII (508-567 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992

BARABÁS Jenő - DIÓSZEGI Vilmos - GUNDA Béla - MORVAY Judit - SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. IX (568-634 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992

CALLÓCH, le: Un peuple oublié: Les Csángós. [Egy elfelejtett nép: a csángók.] Bulletin de l`Association des Anciens Élèves de l’Institut national des langues et civilizations orientales. (1992) okt. 35-42.

GLATZ Ferenc: Csángók. In: Zepeczaner Jenő (szerk.): Erdély a históriában. Haáz Rezső Kulturális Egyesület. Székelyudvarhely, 1992 50

HALÁSZ Péter: Az elcsángált magyarokról. TÉKA. (1992) 12. sz. 3-6.

HALÁSZ Péter: Az elcsángált magyarokról. Brassói Füzetek. VII. évf. (1992) 4. sz. 54-56.

SZABÓ T. Ádám: A moldvai katolikusok és a Moldvai Csángó Nyelvjárás Atlasza. In: Kozocsa Sándor Géza - Laczkó Krisztina (szerk.): Emlékkönyv Rácz Endre 70. születésnapjára. ELTE. Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest, 1992 214-231.

SZABÓ T. Ádám: A moldvai katolikusok. Téka. (1992) 12. sz. 13‑20.

SZŐCS János: A moldvai csángómagyarokról. Székely Útkereső. III. évf. (1992) 1-2-3. sz. 20., 4. sz. 12.

VALKER Anna: A moldvai csángó-magyarok. Világszövetség. (1992) 4. sz. 15.

KÁDÁR Gyula: A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása. Regio. III. évf. (1992) 3. sz. 61-73.

SEBŐK László: A romániai magyarok száma a népszámlások és az egyéb statisztikák szerint. Századok. CXXVI. évf. (1992) 382-402.

AJTAY László: Hol vannak a székelyek és a csángók? Szemelvények a népszámlálási és lakosságösszeírási statisztikából. Vigyázó. (1992) 2-3. sz. 21.

AJTAY László: Hol vannak a székelyek és a csángók? Népújság. 1992. jún. 10.

BEKE György: Hitelesített hamisítások. Magyar Nemzet. 1992. ápr. 28.

FERENC Krisztina: Forrófalva lakossága.. Honismeret. XX. évf. (1992) 1. sz. 22-24.

ŐSZ [ERŐSS] Péter: Megszámláltattunk és híjával találtattunk. Csángó Újság. III. évf. (1992) 20. sz. 1., 3.

PERKA Margit: Tiltakozás. Szabófalva, 1992. január 19. Kapu. V. évf. (1992) 5. sz. 58.

VETÉSI László: Népszámlálás Lészpeden. "Jába tapodják le a csángó nemzetséget!" Kapu. V. évf. (1992) 5 sz. 53-55.

(n. n.) Csángó tiltakozás. Népszabadság. 1992. jan. 23.

(n. n.) Tiltakozás. Romániai Magyar Szó. 1992. jan. 23.

(n. n.) Verfälschte Volkszählung. [Hamisított népszámlálás.] Glaube in der Zweiten Welt. XX. évf. (1992) 3. sz. 8.

BARDÓCZ Sándor: Magyarok Moldvában. TÉKA. (1992) 12. sz. 21-23.

BEKE György: Nyugati csángók. Forrás. XXIV. évf. (1992) 1. sz. 74-85.