ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1971: 33 tétel    lapozás: 1-30 | 31-33

SÁNDOR István (szerk.): A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1971

KÓSA László - NAGY Ilona: Magyar néprajzi kutatások Romániában. In: Diószegi Vilmos (szerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom V-VI. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1971 45-69.

KOÓS Ferenc: Életem és emlékeim. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1971

BEKE György: "Hull a Szeret, szompolyog." Előre. 1971. jan. 9.

FARKAS Árpád: Tikmony. A Hét. II. évf. (1971) 26. sz. 5.

KOVÁCS László: Diószíni képek. Falvak Dolgozó Népe. 1971. aug. 25.

FARKAS Árpád: Moldovának sziép tájaind. A Hét. II. évf. (1971) 13. sz. 5.

BEKE György: Lakatos Demeter csángó népköltőnél. Falvak Dolgozó Népe. XXVII. évf. (1971) 3. sz. 5.

BEKE György: Egy vershez [Lakatos Demeter: Nyári öszte.]. Falvak Dolgozó Népe. XXVII. évf. (1971) 41. sz. 11.

BEKE György: Csángó asszonyok. Dolgozó Nő. XXVII. évf. (1971) 5. sz. 8-9.

FARKAS Árpád: Lakatos Demeter csángó népköltő verseiből. [Nem tudtam. Megérkezett a tavasz.] Megyei Tükör. 1971. ápr. 25.

FERENCZ S. István: Egy világ üzent. [Lakatos Demeter versei.] Hargita. 1971. szept. 26.

LAKATOS Demeter: Ándzs hány dzsu? Megyei Tükör. 1971. máj. 9.

LAKATOS Demeter: Várom a tavaszt. Tanácsi Építő. 1971. máj. 15.

LAKATOS Demeter: Gyurka és hurka. Tanácsi Építő. 1971. okt. 12.

DOMOKOS Pál Péter: Vadász Miklós "Compendiuma" 1428-ból. Magyar Történelmi Szemle. (New York-Buenos Aires) VI. évf. (1971) 243-268.

NYÍRI Antal (szerk.): A Müncheni kódex 1466-ból. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1971

CADARU, Petru: Episcopia catolică de Siret. 600 de ani de la înfiinţare 1371 - 9 martie - 1971. [A Szeretvásári Katolikus Püspökség. 600 év a megalapítás óta 1371 - március 9 - 1971.] Bună Vestire. X. évf. (1971) 5. sz. 117-124.

CADARU, Petru: La diocesi cattolica di Siret in Romania. [A szeretvásári katolikus püspökség.] Vita Ospedaliera. Roma, 1971. 140-144.

GIURGESCU, Constantin C. - GIURGESCU, Dinu C.: Istoria românilor. [A románok története.] Bucureşti, 1971

UNGUREANU, Gh. - ANGHEL, Gh. - BOTEZ, C.: Cronica Cotnarilor. [Kotnárok krónikája.] Bucureşti, 1971

SZOLNOKY Lajos: Geräte des Hanfkämmens der Ungarn. [A kender fésülésének eszközei a magyaroknál.] Acta Ethnographica. XX. évf. (1971) 3-4. sz. 287-329.

KALLÓS Zoltán: Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Gyűjtötte Kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta: Szabó T. Attila. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1971

SERES András: Török futás. Moldvai (Lészped) csángó népmese. Megyei Tükör. 1971. jún. 11.

DOMOKOS Pál Péter: Rezeda. 96 csángó magyar népdal. Harmadik kiadás. Budapest, 1971

FARAGÓ József: Moldvába és Havasalföldre visszavonuló erdélyi magyar és román kurucok dala. In: Aluta. III. (1971) Sepsiszentgyörgy. 1971 461-467.

PAIS Dezső: Hozzászólás Erdélyi Zsuzsanna előadásához. (Archaikus és középkori elemek népi szövegekben.) Ethnographia. LXXXII. évf. (1971) 3. sz. 364-367.

BEKE György: Csángó nyelvi epizódok. Korunk XXX. évf. (1971) 10. sz. 1532-1533.

SZABÓ T. Attila: Para, parácska; parányi. In: Uő: A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. II. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1971 157-158.

SZABÓ T. Attila: Kaluger, kalugyer. In: Uő: A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek. II. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1971 219-225.