ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1968: 10 tétel    lapozás: 1-10

SZÉFFEDIN Sefket bey: Lakatos Demeter. A Nap fiai. Buenos Aires. (1968) júl.-aug. 158-159.

HOLBAN, Maria - CERNOVODEANU, Paul - ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria-Matilda - TOTOIU, Ion (red.): Călători străini despre Ţările Române. I-X/2. [Idegen utazók a Román Országokról.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1968-2001.

NECULCE, Ion: Letopiseţul Ţării Moldovei de sama de cuvinte 1661-1743. [Havasalaföld krónikája 1661-1743.] Editat de Iordan, Iorgu. Bucureşti, 1968

MIHORDEA, Vasile: Relaţiile agrare din secolul al XVIII-lea în Moldova. [Mezőgazdasági kapcsolatok Moldvában a XVIII. században.] Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1968

KALLÓS Zoltán: Hejgetés Moldvában. Művelődés. XXI. évf. (1968) 12. sz. 42-43.

FARAGÓ József: A mennybe vitt leány balladájához. Ethnographia. LXXIX. évf. (1968) 4. sz. 503-525.

ORTUTAY Gyula - KRÍZA Ildikó: Magyar népballadák. Budapest, 1968

MÁNDOKI László: Moldvai magyar találós kérdések. In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. XIII. Janus Pannonius Múzeum Pécs, 1968 207-211.

MÁRTON Gyula: Adaptation morphologique des mots empromtés au roumain dans le parler ’csángó’ de Moldavie. [A román kölcsönszavak alaktani beilleszkedése a moldvai csángó nyelvjárásban.] Revue roumaine de linguistique. XIII. évf. (1968) 589-601.

MÁRTON Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XII. évf. (1968) 2. sz. 179-191.