ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1959: 8 tétel    lapozás: 1-8

BEKE György: Medret váltott a Moldva. Előre. 1959. júl. 12.

SZOLNOKY Lajos: Das Rösten des Hanfes bei den Ungarn. [A kender megmunkálása a magyaroknál.] Acta Ethnographica. VIII. évf. (1959) 1-2. sz. 27-61.

KALLÓS Zoltán: Világszép Erzsébetje. Egy mese verses és prózai változata. Néprajzi Közlemények. IV. évf. (1959) 1-2. sz. 115-124.

DOMOKOS Pál Péter: Júlia szép leány. Ballada-monográfia. Ethnographia. LXX. évf. (1959) 1-3. sz. 13-60.

ALEXANDRU, Tiberiu: The Tilinca, an Ancient Rumanian Folk Instrument. [A tilinkó, egy ősrégi román népi hangszer.] In: Kodály Zoltán et alii (eds.): Studia memoriae Bélae Bartók sacra. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 1959 107-120.

JAGAMAS János: On Dialect Problems of Hungarian Folk Music in Rumania. [Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéséhez.] In: Kodály Zoltán et alii (eds.): Studia memoriae Bélae Bartók sacra. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 1959 461-492.

SZABÓ T. Attila: A moldvai csángó nyelvjárás kutatása. [térképmelléklettel] In: Kálmán Béla (szerk.): Magyar Nyelvjárások V. Tankönyvkiadó. Budapest, 1959 3-38.

DOMOKOS Pál Péter: Pagocsál. Magyar Nyelv. LV. évf. (1959) 2. sz. 244-249.