ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1955: 7 tétel    lapozás: 1-7

(n. n.) Ceangău. [Csángó.] In: Dicţionarul limbii române literare contemporane. I. [A kortárs román irodalmi nyelv szótára.] Editura Academiei Republicii Populare Române. Bucureşti, 1955 379

CIUREA, Dumitru: Noi contribuţii la istoricul oraşului Baia. [Adalékok Moldvabánya történetéhez.] Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie. VI. évf. (1955) 3-4. sz. 31-50.

SZENIK Ilona, J.: Moldvai csángó népdalok és népballadák. Művelődési Útmutató. VIII. évf. (1955) 10. sz. 40-41.

PROHÁSZKA János: Nem fog a hely. Magyar Nyelvőr. LXXIX. évf. (1955) 1. sz. 106-107.

BARTÓK Béla - KODÁLY Zoltán (szerk.): A Magyar Népzene Tára. III/A. Lakodalom. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1955

KÁROLY Sándor: Első bibliafordításunk "szellet" szava. Magyar Nyelv. LI. évf. (1955) 3. sz. 303-311.

MÁRTON Gyula: Câteva aspecte ale influenţei limbii române în lexicul graiului ceangău din Moldova. [A moldvai csángó nyelvjárás szókincsét ért román nyelvi hatásról.] Studii şi cercetări lingvistice. VI. évf. (1955) 3-4. sz. 331-339.