ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1952: 6 tétel    lapozás: 1-6

KARDOS Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. III. évf. (1952) 1-2. sz. 127-177.

ROLLER, Mihail: A Román Népköztársaság története. Állami Tanügyi és Pedagógiai Kiadó. Bukarest, 1952

HEGEDŰS Lajos: Moldvai csángó mesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai telepesektől. Közoktatásügyi Kiadóvállalat. Budapest, 1952

DOMOKOS Pál Péter: Egy népballada dallama. Ethnographia. LXIII. évf. (1952) 1-2. 150-160.

SZABÓ Dénes: A magyar nyelvemlékek. Budapest, 1952

PETROVICI, Emil: O particularitate a fonetismului maghiar oglindită în elementele maghiare a limbii române. [Egy magyar hangtani sajátosság tükröződése a román nyelv magyar kölcsönszavaiban.] Studii şi Cercetări de Lingvistică. V. évf. (1952) 439-475.