ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1951: 5 tétel    lapozás: 1-5

BENKŐ Loránd - LŐRINCZE Lajos: Magyar nyelvjárási bibliográfia 1817-1949. Budapest, 1951

L. A.: Magyar iskolák Moldvában. Romániai Magyar Szó. 1951. jan. 17.

HEGEDÜS Lajos: A moldvai telepesek. In: Kálmán Béla (szerk.): Magyar Nyelvjárások I. Tankönyvkiadó. Budapest, 1951 241-257.

PROHÁSZKA János: Újabb értesülések a moldvai csángókról. Magyar Nyelvőr. LXXV. évf. (1951) 4. sz. 277-279.

BEKE Ödön: A jövő idő történetéhez. Magyar Nyelvőr. LXXV. évf. (1951) 5. sz. 360-361.