ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1948: 21 tétel    lapozás: 1-21

BALÁZS Péter: Kik akadályozták a népszámlálást a moldvai csángók között? Igazság. 1948. febr. 4.

BALÁZS Péter: "Megszámláltatott és híjával találtatott" - mert a román reakció érdeke így kívánja. Igazság. 1948. febr. 5.

KEREKES Irma: A bákói magyarok a görög szabadságharcosokért. Romániai Magyar Szó. 1948. dec. 4.

BALÁZS Péter: Egy csángó falu harca anyanyelvéért a jasi püspökség elfajzott ügynökei ellen. Igazság. 1948. febr. 2.

BALÁZS Péter: Papi kíngyóntatás - csendőri segédlettel. Igazság. 1948. febr. 6.

BALÁZS Péter: Megjelent a sújtó IGAZSÁG Külsőrekecsinben is. Igazság. 1948. febr. 8.

BALÁZS Péter: Hol késett Hojdin páter amerikai Mikulása? Igazság. 1948. febr. 11.

BALÁZS Péter: Dózsa György nevét adták az egyik bákómegyei csángó falunak. Igazság. 1948. febr. 13.

BALÁZS Péter: Dobos Ferkó és Kató Mihály "hazajártak". Igazság. 1948. febr. 14.

BALÁZS Péter: Egyházi átok, középkori töviskoszorúzás, vesszőfuttatás Ferdinándon. Igazság. 1948. febr. 19.

BALÁZS Péter: Az eretnekégetések középkori szellemét idézi Gergucz páter "valláserkölcsi" nevelése Ferdinándon. Igazság. 1948. febr. 20.

BALÁZS Péter: Pokoli kegyetlenkedés, csendőrszuronyos inkvizició, papi parancsra templomrombolás Pokolpatakon. Igazság. 1948. febr. 26.

BALÁZS Péter: Csufos kudarcba fulladt Gergucz páter zsírosainak "világfelforgatása". Igazság. 1948. márc. 4.

KEREKES Irma: A moldvai csángók újjáültetik a földesurak által kivágott szőlőültetvényeket. Romániai Magyar Szó. 1948. okt. 22.

KEREKES Irma: Csángóföldön - ahol tilos volt a magyar szó - négy magyar iskola nyitotta meg kapuit. Világosság. 1948. jan. 7.

KEREKES Irma: Újabb magyar tanító-csoport érkezett a csángók közé. Világosság. 1948. jan. 9.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documente de la Ştefan cel Mare. [Oklevelek Nagy István uralkodásától kezdődően.] Iaşi, 1948

MAKKAI László: Magyar-román közös múlt. Budapest, 1948

BEKE Ödön: Elbeszélő mult a népnyelvben. Magyar Nyelvőr. LXXII. évf. (1948) 5. sz. 268.

BEKE Ödön: Bába. Magyar Nyelvőr. LXXII. évf. (1948) 4. sz. 195.

KNIEZSA István: Szláv eredetű víznevek a Székelyföldön. Magyar Nyelv. XLV. évf. (1948) 1-11., 101-105.