ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1937: 9 tétel    lapozás: 1-9

KOVÁCS László: A Néprajzi Múzeum magyar ekéi. Néprajzi Értesítő. XXIX. évf. (1937) 1-44.

CORFUS, Ilie: Un document de la Ieremie Movilă referitor la Franciscanii din Bacău. [Ieremia Movilă bákói ferencesekre vonatkozó oklevele.] In: Omagiu lui Ion I. Nistor (1912-1937). [Ion I. Nistor tiszteletére (1912-1937).] Tiparul Glasul Bucovinei. Cernăuţi, 1937 898-903.

COSTĂCHESCU, Mihai: Despre un episcop latin omorât în timpul lui Ştefan cel Mare. Despre Metropolitul Teoctist. [Egy Ştefan cel Mare idejében meggyilkolt latin püspökről, Teoctist érsekről.] Iaşi, 1937

ELEKES Lajos: Nagy István moldvai vajda politikája és Mátyás király. Budapest, 1937

LECCA, Octav George: Dicţionar Istoric, arheologic şi geografic al României. [Románia történelmi, régészeti és földrajzi szótára.] Bucureşti, 1937

ŢUŢUIANU, Ioan N.: Mijloace folosite de Ungaria pentru deznaţionalizarea românilor. [Magyarország eszközei a románok elnemzetietlenítésére.] Bucureşti, 1937

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók eloláhosodása és a magyar kultúrpolitika. Magyar Ifjúság. XIX. évf. (1937) 2. sz. 2-3.

BÁTKY Zsigmond: A magyar "konyha" története. Néprajzi Értesítő. XXIX. évf. (1937) 1-2. sz.183-199.

BÁTKY Zsigmond: Tárgynévmagyarázati adalékok. Ethnographia. XLVIII. évf. (1937) 2-3. sz. 289-301.; XLIX. évf. (1938) 3-4. sz. 416-420.; L. évf. (1939) 1-2. sz. 154-159.