ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1935: 10 tétel    lapozás: 1-10

ZÁGONI István: Csángóföldön Moldovában. Keleti Újság. 1934. dec. 8.; 1935. febr. 17.

d. j. [DSIDA Jenő]: Latiatuc feleim zutuchel "Falevelek huladoznak, det fu szél, - ura moszt éz ura holnap leik tél." Keleti Újság. 1935. nov. 15.

PAL, [M.] Iosif Petru: Schemetrismus fratrum minorum S. Francisci conventualium almae provinciae B. M. V. in Romania. [A konventuális Ferenc-rendiek romániai rendtartományának névtára.] Săbăoani, 1935

HÓMAN Bálint - SZEKFŰ Gyula: Magyar történet. I-V. Budapest, 1935-1936.

LÜKŐ Gábor: Havaselve és Moldva népei a XI-XII. században. Ethnographia. XLVI. évf. (1935) 1-2. sz. 90-105.

NĂSTASE, Gheorghe: Ungurii din Moldova la 1646 după Codex Bandinus. [A moldvai magyarok 1646-ban a Bandinus-kódex alapján.] Arhivele Basarabiei. VI. évf. (1934) 1. sz. 397-414.; VII. évf. (1935) 1. sz. 74-88.

RUBINYI Mózes: Adalékok a csángók múltjához és jelenéhez. Magyar Nyelvőr. LXIV. évf. (1935) 9-10. sz. 119-124.

LÜKŐ Gábor: A moldvai magyarok hajviselete és fejrevalói. Néprajzi Értesítő. XXVII. évf. (1935) 1-4. sz. 59-68.

CSŰRY Bálint: Egy és más a moldvai csángók nyelvéről. Pásztortűz. XXI. évf. (1935) 5-7. sz. 140-141.

LÜKŐ Gábor: Egy moldvai falu határnevei. [Lujzikalagor.] Magyar Nyelv. XXXI. évf. (1935) 1-2. sz. 63-64.