ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1932: 15 tétel    lapozás: 1-15

VERESS, Andrei: Bibliografia Română-Ungară Vol. 1-3. [Román-magyar bibliográfia 1-3. köt.] Cartea Românească. Bucureşti, 1931-1935.

VITA Zsigmond: Magyarok Moldvában. Ellenzék. 1932. máj. 8.

VITA Zsigmond: A moldvai csángók nyomában. Ellenzék. 1932. máj. 15., jún. 5., jún. 13., jún. 19.

JÁVOR Béla: Interju Robu Mihály jasii püspökkel. Erdélyi Lapok. [Nagyavárad] I. évf. (1932) 97. sz.

HERCZEG Ferenc: Magyar sovinizmus. Pesti Hírlap. 1932. febr. 7.

ANDREESCU, C.: Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. XIII-XIV. [Ferences települések a Duna és a Fekete-tenger mellett a XIII-XIV. században.] Cercetări istorice. VIII-IX. évf. (1932-1933) 2. sz. 151-163.

(n. n.) Sărbătorirea Păstorului nostru cu prilejul jubileului său preoţesc. [Pásztorunk köszöntése papi jubileuma alkalmából.] [Mihai Robu 25. éve.] Lumina Creştinului. XVIII. évf. (1932) 5. sz. 66-75.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. I-II. (1374-1456) [Nagy István előtti moldvai oklevelek. I-II. (1374-1456)] Iaşi, 1931-1932.

IORGA, Nicolae: Documente din Bacău (1856). [Bákói dokumentumok (1856).] Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Tom. XII. (1932) 177-182.

CHINDEA, Teodor: Siculicidium. Gazeta Ciucului. IV. évf. (1932) 14. sz. 1-3.

LAZICZIUS Gyula: Bevezetés a fonológiába. Budapest, 1932

ROSETTI, Alexandru: Limba română în secolul al XVI-lea. [A román nyelv a XVI. században.] Editura Cartea Românească. Bucureşti, 1932

CSŰRY Bálint: A moldvai csángó igealakok. Magyar Nyelv. XXVIII. évf. (1932) 1-2. sz. 22-30., 5-6. sz. 148-154., 7-8. sz. 256.

CSŰRY Bálint: A moldvai csángó kicsinyítő képzőkhöz. Magyar Nyelv. XXVIII. évf. (1932) 9-10. sz. 300-301.

CSŰRY Bálint: Szántóka. Magyar Nyelv. XXVIII. évf. (1932) 3-4. sz. 114-115.