ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1931: 21 tétel    lapozás: 1-21

VERESS, Andrei: Bibliografia Română-Ungară Vol. 1-3. [Román-magyar bibliográfia 1-3. köt.] Cartea Românească. Bucureşti, 1931-1935.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. M. Ciuc-Csíksomlyó, 1931

PÁLDEÁK Áron [DOMOKOS Pál Péter]: A moldvai csángó magyarok. A Falu. (1931) 74-76.

GĂZDARU, D.: Doi moldoveni din sec. XVII la studii în Italia în Collegio li Fermo. [Két moldvai tanulmányai az olaszországi Collegio li Fermon a XVII. században.] Cercetări Istorice. V-VII. évf. (1929-1931) 376-377.

IORGA, Nicolae: O carte de rugăciuni catolică. [Egy katolikus imakönyv.] Revista Istorică. XVII. évf. (1931) 1-3. sz. 26-27.

TIMÁR Kálmán: Legrégibb bibliafordításunk eredete. Kalocsa, 1931

TIMÁR Kálmán: A moldvai husziták és csángók magyar miséje. Százéves történeti hazugság. Kalocsa, 1931

A. G. [GABOR, Anton]: Moartea Arhiepiscopului Dominic Jaquet. [Dominic Jaquet érsek halála.] Lumina Creştinului. XVII. évf. (1931) 3. sz. 41-42.

FERENŢ, Ioan: Cumani şi Episcopia lor. [A kunok és püspökségük.] Blaj, 1931

(n. n.) O pildă grăitoare. [Egy beszédes példa.] [A lapnak Gorzafalván van a legtöbb előfizetője.] Lumina Creştinului. XVII. évf. (1931) 2. sz. 15.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. I-II. (1374-1456) [Nagy István előtti moldvai oklevelek. I-II. (1374-1456)] Iaşi, 1931-1932.

FROLLO, I.: Românism şi catolicism. [Románság és katolicizmus.] Bucureşti, 1931

SZENTMARTONI, Coloman: Despot Vodă şi ungurii. [Despot vajda és a magyarok.] Odorhei, 1931

VERESS Sándor: Adalékok a moldvai csángók tűzhelyéhez. Néprajzi Értesítő. XXIII. évf. (1931) 1. sz. 27-30.

IORGA, Nicolae: Pietrele de mormânt ale saşilor de la Baia. [Moldvabányai szász sírkövek.] Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. XXIV. évf. (1931) 67. sz. 1-6.

SZABÓ T. Attila: Két csángó dal székely változata. Erdélyi Múzeum. XXXVI. évf. (1931) 1. sz. 89.

CSEFKÓ Gyula: Csángó miatyánk. Magyar Nyelv. XXVII. évf. (1931) 3-4. sz. 143.

CSŰRY Bálint: Régi magyar levelek Moldvából. Magyar Nyelv. XXVII. évf. (1931) 1-2. sz. 74-76.

VERESS Sándor: Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethnographia. XLII. évf. (1931) 3. sz. 133-143.

RUBINYI Mózes: Újabb csángó följegyzések. Magyar Nyelvőr. LX. évf. (1931) 3-6. sz. 71-73.

GÖBL László: Napszentület. Nyelvtudományi Közlemények. XLVIII. évf. (1931) 1. sz. 87.