ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1928: 11 tétel    lapozás: 1-11

BITAY Árpád: A csángó név első értelmezője. Erdélyi Irodalmi Szemle. V. évf. (1928) 1-4. sz. 118.

MESROBEANU, Anton: Contribuţii la istoria catolicismului din Moldova. [Adalékok a moldvai katolicizmus történetéhez.] Cercetări istorice. IV. évf. (1928) 2. sz. 76-91.

GÁLOS Rezső: Legrégibb bibliafordításunk. (Irodalomtörténeti Füzetek 9.) Budapest, 1928

BITAY Árpád: Moldvai katholikus főgondnokság létesítési terve 1700 tájt. Erdélyi Irodalmi Szemle. V. évf. (1928) 1-4. sz. 117-118.

TELLEBO, E.: " Construcţiile noastre." ["A mi építményeink."] Lumina Creştinului. XIV. évf. (1928) 6. sz. 91-92., 7. sz. 110-111., 8. sz. 122-123., 9. sz. 141-142., 10. sz. 150-152., 11. sz. 172.; XV. évf. (1929) 1. sz. 8-9.

(n. n.) Galeria donatorilor pentru tipografia "Presa Bună". [A "Presa Bună" nyomda támogatóinak képcsarnoka.] Lumina Creştinului. XII. évf. (1926) 5. sz. 73., 6. sz. 88., 7-8. sz. 115., 9-10. sz. 139., 11-12. sz. 163.; XIII. évf. (1927) 4. sz. 61., 7. sz. 107.; XIV. évf. (1928) 9. sz. 138., 10. sz. 156.

MOTOGNA, V.: Relaţiile dintre Moldova şi Ardeal în veacul al XVI-lea. [Moldva és Erdély kapcsolatai a XVI. században.] Cluj, 1928

VERESS Endre: Erdélyiek legeltetése Moldva-Havasalföldjén. Magyar Gazdák szemléje. XXXIII. évf. (1928) 162-178., 209-228., 289-308.

GHIUZAN, Iosif: Român catolic. [Román katolikus.] Sentinela Catolică. VI. évf. (1928) 10. sz. 1-2.

TREML, Ludwig. Die Ungarischen Lehnwörter in Rumänischen. [Magyar jövevényszavak a román nyelvben.] Ungarische Jahrbucher. VIII. évf. (1928) 25-51.; IX. évf. (1929) 247-317.

WEIGAND, Gustav: Die Namen der rumanischen Judeţe im Altreich. [A román megyék régi megnevezései.] In: Fortsetzung des Jahresberichtes des Instituts für rumanische Sprache zu Leipzig. 1928. 168-177.