ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1926: 12 tétel    lapozás: 1-12

BITAY Árpád: A moldvai magyarság. Történeti áttekintés. Erdélyi Irodalmi Szemle. III. évf. (1926) 2. sz. 129-151.

BITAY Árpád: A moldvai magyarság. (Erdélyi Tudományos Füzetek 4.) Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, 1926

BOROS Fortunát: Bákó. A Hírnök. XXIII. évf. (1926) 20. sz. 441-443.

FILITTI, Ioan C.: Un raport catolic despre Moldova la sfârşitul sec. al XVII-lea. [Egy Moldváról szóló katolikus beszámoló a XVII. század végéről.] Revista Istorică. XII. évf. (1926) 7-9. sz. 193-199.

MINEA, I.: Ştiri noi despre propaganda catolică din Moldova în sec. XVII. [Újabb hírek a XVII. századi katolikus propagandáról Moldvában.] Revista Arhivelor. II. évf. (1926) 3. sz. 399-400.

GABOR, Anton: Sfinţirea pietrii fundamentale. [A nyomda alapkövének megszentelése.] Lumina Creştinului. XII. évf. (1926) 7-8. sz. 103-108.

GABOR, Anton: Sfinţirea atelierului tipografic. [A nyomda műhelyének megszentelése.] Lumina Creştinului. XII. évf. (1926) 11-12. sz. 149-152.

(n. n.) Galeria donatorilor pentru tipografia "Presa Bună". [A "Presa Bună" nyomda támogatóinak képcsarnoka.] Lumina Creştinului. XII. évf. (1926) 5. sz. 73., 6. sz. 88., 7-8. sz. 115., 9-10. sz. 139., 11-12. sz. 163.; XIII. évf. (1927) 4. sz. 61., 7. sz. 107.; XIV. évf. (1928) 9. sz. 138., 10. sz. 156.

VERESS Andrei: Scrisorile misionarului Bandini din Moldova. 1644-1650. [Bandinus misszionárius moldvai levelei. 1644-1650.] Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice. Seria III. (1926) Tom. VI. Mem. 13. Bucureşti, 333-399.

GYÖRFFY István: Adatok a tar viselethez. Néprajzi Értesítő. XVIII. évf. (1926) 1. sz. 29-30.

ERDÉLYI Lajos: Az udvarhelymegyei székelység és a többi magyarság nyelvi kapcsolatai. Magyar Nyelv. XXII. évf. (1926) 1. sz. 14-21.

GYÖRFFY István: Rumänische Ortsnamen. [Román helységnevek.] In: Ungarische Jahrbücher VI. 1926. 146-149.