ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1921: 5 tétel    lapozás: 1-5

TATROSI János [VERESS Endre]: A moldvai csángómagyarok. Katholikus Szemle. XXXV. évf. (1921) 2. sz. 65-76.

PONI, P.: Statistica răzeşilor. [A részesek statisztikája.] Bucureşti, 1921

MORARIU, Bonaventura: Jubileul la 25 de ani de la înfiinţarea Provinciei Franciscane din România. [25 éve alapították a Romániai Ferences Tartományt.] In: Almanahul revistei Viaţa. 1921. 21-25.

SZABÓ György: Ferencrendiek a magyar történelemben. Adalékok a magyar ferencrendiek történetéhez. Budapest, 1921

WEIGAND, Gustav: Die Dialekte der Moldau und Dobrudscha. [Moldva és Dobrudzsa nyelvjárásai.] In: Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache zu Leipzig. 1921. 70-73.