ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1920: 6 tétel    lapozás: 1-6

TATROSI János [VERESS Endre]: The Hungarians of Moldavia. East-European problems. [A moldvai magyarok. Kelet-európai problémák.] Budapest, 1920

FERENŢ, Ioan: Începuturile catolicismului în Moldova. [A katolicizmus kezdetei Moldvában.] Cultura Creştină. IX. évf. (1920) 136-154., 193-211., 238-246., 302-309.

GABOR, Anton: Omagiu Înalt Prea Sfinţiei Sale Mons. Alexandru th. Cisar episcop al eparhiei de Iaşi cu ocaziunea consacrării şi instalării sale. [Tisztelet Őexcellenciája, Alexandru Cisar püspöknek felkenése és beiktatása alkalmából.] Iaşi, 1920

BAKA János (szerk.): Erdélyegyházmegyei énekeskönyv. Gyergyószentmiklós, 1920

SIMONYI Zsigmond: A moldvai csángók. Magyar Nyelvőr. XLIX. évf. (1920) 1-3. sz. 37.

OLTYÁN Sándor: Helynévmagyarázatok. Magyar Nyelvőr. XLIX. évf. (1920) 4-6. sz. 90.