ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1916: 8 tétel    lapozás: 1-8

GYÖRFFY István: Moldva. Földrajzi Közlemények. XLIV. évf. (1916) 479-503.

GYÖRFFY István: A moldvai csángók. In: Bátky Zsigmond (szerk.): Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az 1917. évre. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest, 1916 68-74.

BÁTKY Zsigmond (szerk.): A moldvai csángó-telepek térképe. Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az 1917. évre. Magyar Földrajzi Intézet. Budapest, 1916

FERENŢ, Ioan: Biserica veche din Cotnari. [A kotnári régi templom.] Calendarul Catolic. XIV. évf. (1916) 27-40.

ROBU, Mihai: Moartea episcopului nostru. [Püspökünk halála.] Lumina Creştinului. IV. évf. (1916) 1. sz. 1-8.

IORGA, Nicolae: Acte româneşti din Ardeal privitoare în cea mai mare parte la legăturile secuilor cu Moldova. [Erdélyi román iratok főképpen a székelyek Moldvával való kapcsolatairól.] Extras din Buletinul Comisiei Istorice a României. II. Bucureşti, 1916

ORTIZ, Ramiro: Per la storia della cultura italiana in Romania. [A romániai olasz kultúra történetéhez.] Bucureşti, 1916

IORGA, Nicolae: Acte româneşti din Ardeal, privitoare în cea mai mare parte la legăturile Secuilor cu Moldova. [Erdélyi román iratok, legnagyobb részben a székelyek moldvai kapcsolatairól.] Buletinul Comisiei Istorice. II. évf. (1916) 179-272.