ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1915: 5 tétel    lapozás: 1-5

FERENŢ, Ioan: Ieremia Movilă (1585-1606) şi catolicismul. [Ieremia Movilă fejedelem (1585-1606) és a katolicizmus.] Calendarul Catolic. XIII. évf. (1915) 37-49.

AUNER, Carol: Episcopia de Baia. [A Moldvabányai Püspökség.] Revista Catolică. IV. évf. (1915) 1. sz. 89-127.

IORGA, Nicolae: Privilegiile şangăilor de la Târgu-Ocna. [Az aknavásári csángók kiváltságai.] Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. Ser. II. Tom. XXXVII. (1915) 245-263.

KOVÁCS Márton: A moldvai csángó nyelv. Magyar Nyelvőr. XLIV. évf. (1915) 3. sz. 136.

LOSONCZI Zoltán: A moldvai csángók eredetéről. Magyar Nyelvőr. XLIV. évf. (1915) 1. sz. 13-20., 2. sz. 60-66.