ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1913: 13 tétel    lapozás: 1-13

BAÁR Tibor: A csángók irodalma. Pesti Hírlap. 1913. nov. 6.

BARABÁS Endre: A csángókról. Déva és Vidéke. X XI. évf. (1913) 52. sz.

FILITTI, Ioan C.: Din arhivele Vaticanului. I. Documente privitoare la Episcopatele catolice din Principate (1353-1699). [A Vatikáni Levéltárból. I. A fejedelemségek katolikus püspökségeiről szóló iratok (1353-1699).] Tipografia Profesională Dimitrie C. Ionescu. Bucureşti, 1913

FILITTI, Ioan C.: Documente privitoare la episcopatele din principate. [A fejedelemségek katolikus püspökségeiről szóló iratok.] Revista Catolică. II. évf. (1913) 354-381., 527-566.; III. évf. (1914) 102-106., 329-386.

PFEIFFER, Nicolaus: Die ungarische Dominikanerordersprovinz. [A magyar dominikánus tartomány.] Zürich, 1913

AUNER, Carol: Episcopia de Siret (1371-1388). [A Szereti Püspökség (1371-1388).] Revista Catolică. II. évf. (1913) 2. sz. 226-245.

SÁNTA János: Régi magyar püspökségek a mai Románia területén. Szamosújvár, 1913

BOGDAN, Ioan: Documentele lui Ştefan cel Mare. I-II. [Ştefan cel Mare oklevelei.] Bucureşti, 1913

HORGER Antal: A csángó név eredetéhez. Magyar Nyelv. IX. évf. (1913) 9. sz. 418-421.

BRASSAI Imre: A romániai csángók szomorú sorsa. Gyergyószentmiklós, 1913

BRASSAI Imre: A romániai csángók szomorú sorsa. Csíki Hirlap. 1913. 43-47. sz.

ALEXICS György: Csángó. Magyar Nyelv. IX. évf. (1913) 8. sz. 349-352.

KOVÁCS Márton: A csángó név eredete. Magyar Nyelvőr. XLII. évf. (1913) 1. sz. 34.