ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1908: 17 tétel    lapozás: 1-17

BIANU, Ioan - HODOŞ, Nerva: Bibliografia românească veche. I-II. [Régi román bibliográfia. I-II.] Bucureşti, 1903-1910.

BARNA Endre [BARABÁS Endre]: Románia közoktatásügye. Kolozsvár, 1908

CAMILLI, Nicolae Iosif: Decret privitor la dascălii eparhiei catolice de Iaşi. [Rendelet a jászvásári egyházmegye kántorait illetően.] Iaşi, 1908

MALINOWSKI, P. Iosif: Manualul dascălului catolic. [A katolikus kántor kézikönyve.] Iaşi, 1908

ERDÉLYI Lajos: A csángók eredete nyelvjárásaik alapján. Magyar Nyelvőr. XXXVII. évf. (1908) 1-2. sz. 1-13., 63-75.

ERDÉLYI Lajos: A gyimesi, moldvai és bukovinai csángók eredete. Magyar Nyelv. IV. évf. (1908) 6. sz. 257-261.

PÁL András: A csángók eredete. Magyar Nyelvőr. XXXVII. évf. (1908) 6. sz. 278-280.

WICHMANN György: Válasz Rubinyi Mózes hozzászólására. Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. évf. (1908) 3. sz. 265-267.

BARNA Endre [BARABÁS Endre]: Románia nemzetiségi politikája és az oláh ajkú magyar polgárok. Kolozsvár, 1908

BARNA Endre [BARABÁS Endre]: Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok. Budapest, 1908

BEJAN, Ioan M.: Despre ungurii din România în parlamentul ungar. [A romániai magyarokról a magyar parlamentben.] Neamul românesc. III. évf. (1908) 150. sz. 2381-2384.

AUNER Károly: A romániai magyar telepek történeti vázlata. Szent László Társulat. Temesvár, 1908

AUNER Károly: Száz év a romániai magyarok életéből. Magyar Állam. 1908. 146. sz.

RUBINYI Mózes: A moldvai csángók nyelvjárásához. Nyelvtudományi Közlemények. XXXVIII. évf. (1908) 3. sz. 257-265.

WICHMANN György: A moldvai csángó magánhangzók történetéből. Magyar Nyelvőr. XXXVII. évf. (1908) 5. sz. 193-202., 6. sz. 241-249., 7. sz. 303-314.

WICHMANN György: A moldvai csángó mássalhangzók történetéből. Magyar Nyelv. IV. évf. (1908) 4. sz. 160-167., 5. sz. 208-216., 7. sz. 295-307., 9. sz. 394-400., 10. sz. 457-462.

MOESZ Gusztáv: Székely és csángó növénynevek. Magyar Nyelv. IV. évf. (1908) 1. sz. 29-34.