ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1906: 5 tétel    lapozás: 1-5

BIANU, Ioan - HODOŞ, Nerva: Bibliografia românească veche. I-II. [Régi román bibliográfia. I-II.] Bucureşti, 1903-1910.

RUBINYI Mózes: Tanulmányok a romániai csángókról. Budapest, 1906

GHIBĂNESCU, Gheorghe: Ispisoace şi Zapise. I-V. [Okiratok és szerződések.] Iaşi, 1906-1923.

GHIBĂNESCU, Gheorghe: Surete şi izvoade. Documente slavo-române. [Lajstromok és jegyzékek. Ószláv-román dokumentumok.] I-XXV. Bucureşti, 1906-1933.

SZAMOTA István - ZOLNAI Gyula: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Hornyánszky. Budapest, 1902-1906.