ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1904: 6 tétel    lapozás: 1-6

BIANU, Ioan - HODOŞ, Nerva: Bibliografia românească veche. I-II. [Régi román bibliográfia. I-II.] Bucureşti, 1903-1910.

(n. n.) Biserica ortodoxă şi cultele străine din Regatul Român. [Ortodox egyház és idegen kultuszok a Román Királyságban.] Bucureşti, 1904

LAHOVARI, G. I. - BRĂTIANU, Gh. I. - TOCILESCU, Gr. G.: Marele Dicţionar Geografic al României. I-VI. [Románia Nagy Földrajzi Szótára.] Bucureşti, 1898-1904.

SEBESTYÉN Ede: A romániai magyarok élete. A romániai magyarok történetéből. Budapest, 1904

THIRRING Gusztáv: A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Budapest, 1904

GHIBĂNESCU, Gheorghe: Originele Iaşilor. [Jászvásár eredete.] Archiva. XIV. évf. (1904) 281.