ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1901: 5 tétel    lapozás: 1-5

BARABÁS Endre: Romániai székelyek. Nemzeti Iskola. 1901. febr. 9.

BARABÁS Endre: A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete. Közgazdasági Szemle. (1901) 25. köt. 424-452.

IORGA, Nicolae: Studii şi documente cu privire la istoria românilor. II. Acte relative la istoria cultului catolic în principate. [Tanulmányok és dokumentumok a románok történetéről. II. Okmányok a katolikus vallás történetével kapcsolatban a román fejedelemségekben.] Bucureşti, 1901

RUBINYI Mózes: A moldvai csángók múltja és jelene. Ethnographia. XII. évf. (1901) 3. sz. 115-124., 4. sz. 166-175.

RUBINYI Mózes: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. Magyar Nyelvőr. XXX. évf. (1901) 2. sz. 57-65., 3. sz. 109-116., 4. sz. 170-182., 5. sz. 227-235.