ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1900: 7 tétel    lapozás: 1-7

GYÖRGY Endre: A moldvai csángókról. Vasárnapi Újság. XLVII. évf. (1900) 43. sz. 706-708.

RUBINYI Mózes: A moldvai csángókról. Vasárnapi Újság. XLVII. évf. (1900) 42. sz. 690-692.

ALEP, Paul de: Călătoria patriarhului Macarie din Ţările Române. [Macarie pátriárka utazása a Román Országokban.] Bucureşti, 1900

RUBINYI Mózes: Az igazi csángóknál. (Úti jegyzetek) Erdély. IX. évf. (1900) 101-107.

N.: A Csángó-Magyarok Moldovában. Romániai Magyar Néplap. 1900. dec. 2.

B-th: Magyar misszionáriusok a moldvai részeken. Romániai Magyar Néplap. 1900. aug. 5.

HOLBAN, Maria - ALEXANDRESCU, Maria Matilda - HURMUZAKI, Eudoxiu: Fragmente din Istoria românilor. I-III. [Részletek a románok történelméből.] Bucureşti, 1879-1900.