ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1896: 3 tétel    lapozás: 1-3

HORVÁTH Cyrill: Huszita emlékeink. Irodalomtörténeti Közlemények. VI. évf. (1896) 1. sz. 1-12.

JANCSÓ Benedek: A román nemzeti törekvések története és jelenlegi állapota. I-II. Budapest, 1896-1899.

MAYLAND Oszkár: Csángó‑magyar karácsonyi misztérium. Ethnographia. VII. évf. (1896) 1-2. sz. 107-113.