ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1895: 4 tétel    lapozás: 1-4

BOGDAN, Ioan: Cronice inedite atingătoare de istoria Romînilor. [A román nép történelmét érintő kiadatlan krónikák.] Bucureşti, 1895

URECHIA, V. A.: Codex Bandinus. Memorii asupra scrierii lui Bandinus de la 1646, urmat de text, însoţit de acte şi documente. [Codex Bandinus. Emlékiratok Bandinus 1646-os írásáról, szövegközlés, iratok és dokumentumok.] Bucureşti, 1895

GHIORGHIU, Constantin D.: Dicţionar geografic al judeţului Neamţ. [Neamţ megye földrajzi szótára.] Bucureşti, 1895

RACOVIŢA, Ortensia: Dicţionarul geografic al judeţului Bacău. [Bákó megye földrajzi szótára.] Bucureşti, 1895