ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1890: 4 tétel    lapozás: 1-4

KOÓS Ferenc: Életem és emlékeim 1828-1890. I-II. Brassó, 1890

URECHIA, V. A.: Biserica din cetatea Neamţu şi documente relative la Vasile Lupu şi doamna Ruxandra. [Neamţ várának temploma és Vasile Lupu fejedelemmel, valamint Ruxandra asszonysággal kapcsolatos dokumentumok.] Bucureşti, 1890

RÉTHY László: Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. Nagybecskerek, 1890

SZARVAS Gábor - SIMONYI Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. I-II. Budapest, 1890-1891.