ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1889: 3 tétel    lapozás: 1-3

BALLAGI Aladár: Ungurii în Moldova. [A magyarság Moldvában.] Societatea Geografică Română. Buletin. X. évf. (1889) 1. sz. 80-90.

JERNEY János: Az uj Mojses Nyilatkozata Moldova földes uraihoz. In: Georgie Baritiu: Parti alese din istoria Transilvaniei pre doue sute de ani din urma. [Részletek Erdély történetéből az elmúlt kétszáz esztendőből.] I. Sibiu, 1889 749-751.

ROSETTI, Radu: Despre clasele agricole din Moldova. [A moldvai agrárosztályokról.] Revista Nouă. I. évf. (1888) 468-477., II. évf. (1889) 70-72., 102-110., 185-194.