ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1880: 9 tétel    lapozás: 1-9

KÚNOS Ignácz: Csángó országban. Debreczeni Ellenőr. VII. évf. (1880) 156. sz. 1., 157. sz. 1., 158. sz. 1., 159. sz. 1., 160. sz. 1., 161. sz. 1.

POLESCU, Ioanu: Limba ungurească în Moldova. [A magyar nyelv Moldvában.] Amicul Familiei. IV. évf. (1880) 3. sz. 27.

PEJACEVICH, Julian: Peter Freiherr von Parchevich, Erzbischof von Martianopel (1612-1674) [Peter von Parchevich báró, Martianopel érseke (1612-1674).] Archiv für österreichische Geschichte. LIX. évf. (1880) 337-637.

BÉKÉSI Emil: Adalékok a legrégibb magyar Szentírás korának meghatározásához. Új Magyar Sion. XI. évf. (1880) 3-14., 200-209.

PAP László: Románia alkotmányos intézményei. Sátoralja-Újhely, 1880

ROKONFÖLDI [PETRÁS INCE János]: Babonák. Magyar Nyelvőr. IX. évf. (1880) 9. sz. 425-426.

MUNKÁCSI Bernát: A moldvai csángók nyelvjárása. Magyar Nyelvőr. IX. évf. (1880) 10. sz. 444-455., 11. sz. 481-493., 12. sz. 529-533.; X. évf. (1881) 3. sz. 101-107., 4. sz. 149-158., 5. sz. 199-205.

ROKONFÖLDI [PETRÁS INCE János]: Csángó tájszók. Magyar Nyelvőr. VII. évf. (1878) 10. sz. 478.; IX. évf. (1880) 9. sz. 428-429.

ROKONFÖLDI [PETRÁS INCE János]: Gúnynevek. [Klézse.] Magyar Nyelvőr. IX. évf. (1880) 9. sz. 431.