ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1868: 4 tétel    lapozás: 1-4

THALY Kálmán: Bessarábiai magyarok. Századok II. évf. (1868) 582-583.

KUBINSZKY Mihály: ...kanonok útleírásilag részletező előterjesztése. (Úti beszámoló a Szent László Társulat ülésén) Idők Tanúja. (1868) 245. sz. 978,., 247. sz. 986., 249. sz. 994.

(n. n.) Relaţiune de Barnardino Quiriniy observante alu Sfîntului Franciscu episcopu de Argesi în provinciile Moldavia şi Valachia despre afacerile episcopatului ce au făcut Sanctităţii sale papei anulu 1599. [Barnardino Quiriniy obszerváns ferences, argeşi püspök jelentése a pápához a püspökség moldvai és oláhországi tevékenységéről.] Buletinul Instrucţiei Publice. (1868) 181-191.

CZELDER Márton: A székely és a csángó telepítés. Missiói Lapok. (1868) 6-7. sz. 86-90.