ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1866: 3 tétel    lapozás: 1-3

PETHEŐ Dénes: A moldvai magyarok. Fővárosi Lapok. (1866) 338-339., 342-343.

(n. n.) Katehismul elementar pentru tinerii romano-catolici. [Katekizmus a fiatal római katolikusok számára.] Iaşii, 1866

ÜRMÖSY Sándor: A moldvai csángó magyarok és dalaik. Hazánk s a külföld. II. évf. (1866) 207.