ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1846: 3 tétel    lapozás: 1-3

BUGÁT Pál: Jelentés a moldvai ifjakról, és köszönet azoknak, kik irántuk jótékonysággal viseltettek. Nemzeti Újság. XL. évf. (1846) 396. sz. 764., 397. sz. 767-768., 398. sz. 771-772.

KEMÉNY Joseph: Ueber das Bisthum und das Franziskanerkloster zu Bakow in der Moldau. [A Moldvában levő Bákói Püspökségről és ferences kolostorról.] Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk und Märkwürdigkeiten Siebenbürgens. II. Kronstadt, 1846. 3-82.

ERDÉLYI János: Népdalok és mondák. I-II. [Közli Petrás 22 népdalát.] Pest, 1846-1848.