ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

1783: 3 tétel    lapozás: 1-3

ANONYMUS [ZÖLD Péter]: Reise nach der Moldau. [Utazás Moldvába.] Ungarisches Magazin. III. évf. (1783) 90-110.

ZÖLD Péter: Notitia de rebus Hungarorum qui in Moldavia et ultra degant, scripti ab. Adm. R. D. Zöld Parocho Csik-Delniensis in Siculia data ad A. R. P. Vincent Blaho. [Ismertetés a Moldvában és az azon túl élő magyarok tetteiről.] In: Molnár János (szerk.): Magyar Könyvház III. Pozsony, 1783 414-428.

PATAI György: Olvastatott P. Patai György Jesuitának Levelei, mellyeket Moldvából íra, 1743-dikban. In: Molnár János (szerk.): Magyar Könyvház III. Pozsony, 1783 73-78.