ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    31 tétel lapozás: 1-30 | 31-31

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BOROSS Balázs: Első lépések a "terepen". Találkozásom a pusztinai csángókkal és az antropológiai kutatás mibenlétével. In: Gergely András, A. - Papp Richárd (szerk.): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet-MTA Politikai Tudományok Intézete-ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport. Budapest, 2004 7-24.

BOROSS Balázs: Antropológiai módszerek, terepmunka és a "bevezető fejezetek". Egy "módszertelen" tudomány megismerési "technikájához". In: Gergely András, A. - Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA Politikai Tudományok Intézete-Könyv Kiadó Kft.-ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport. Budapest, 2004 322-326.

BOTEZATU, Dan: Date antropologice privind unele comunităţi catolice din Moldova (Gherăeşti, Săbăoani, Fărăoani, Prăjeşti). [Antropológiai adatok néhány moldvai katolikus közösségről (Bírófalva, Szabófalva, Forrófalva, Prezest).] In: Buletin Istoric 1. Episcopia Romano-Catolică Iaşi, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică-Editura Presa Bună. Iaşi, 2000 106-118.

BRASSAI Imre: A romániai csángók szomorú sorsa. Gyergyószentmiklós, 1913

BRASSAI Imre: A romániai csángók szomorú sorsa. Csíki Hirlap. 1913. 43-47. sz.

CIUREA, Dumitru: Civilizaţia în Moldova în perioada 1834-1849. [Moldvai civilizáció 1834-1849 között.] In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" Iaşi. XIII. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Iaşi, 1976 1-52.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángó falvak társadalmának néhány sajátossága. In: Novák László (szerk.): Az Alföld társadalma. Az Arany János Múzeum Közleményei. Nagykőrös, 1998 423-433.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángó falvak társadalmának néhány vonása. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 139-146.

HOFER Tamás: Az etnikai sokszínűség régi és új formái. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 12-19.

HORVÁTH Antal: Századunk csángó sorskérdéseiről. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 41-44.

IANCU Laura - BENEDEK Katalin: Magyarfalusi emlékek. MTA Néprajzi Kutatóintézet. Budapest, 2005

ILYÉS Sándor: Az erdélyi magyar sajtó csángóképe az ezredfordulón. In: Jakab Albert Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek 27.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 99-128.

KELEMEN András: A moldvai magyarok antropológiája. Életünk. München. (1988) 11. sz. 1030-1036.

KINDA István: A csángó falu mikrotársadalma és a modernizáció. Deviancia és közösségi kontroll konfliktusa. "Hagyjátok el, me meghejetlek én tiktököt." Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 38-56.

KINDA István: A papi státus deszakralizációja a moldvai csángó falvakban. Székelyföld. IX. évf. (2005) 4. sz. 133-144.

KOCSIS Gyula: Nyilvánosság, társas élet, közélet. In: Sárkány Mihály - Szilágyi Miklós (szerk.): Magyar Néprajz VIII. Társadalom. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2000 819-829.

KÜRTI László: The Remote Borderland. Transylvania in the Hungarian Imagination. [A távoli és elmaradott határrégió. Erdély képe a magyaroknál.] State University of New York Press. Albany, 2001

PETI Lehel: Csángómentő magyarok - identitásmodelláló tényezők Moldvában. Székelyföld. IX. évf. (2005) 8. sz. 70-88.

PETI Lehel: A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra. In: Jakab Albert Zsolt - Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek 27.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006 129-155.

POZSONY Ferenc: Egy moldvai csángó falu társadalmáról. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 16-23.

POZSONY Ferenc: Viaţa socială. [A csángó falvak társadalomszerkezete.] In: Uő: Ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók.] Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 2002 140-158.

POZSONY Ferenc: A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete. Pro Minoritate. (2003) Nyár. 142-165.

POZSONY Ferenc: A moldvai csángó magyar falvak társadalomszerkezete. In: Uő: A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó-Európai Folkór Intézet. Budapest, 2005 171-190.

ROSETTI, Radu: Despre clasele agricole din Moldova. [A moldvai agrárosztályokról.] Revista Nouă. I. évf. (1888) 468-477., II. évf. (1889) 70-72., 102-110., 185-194.

ROSETTI, Radu: Pământul, Sătenii şi Stăpânii în Moldova. [A föld, a falusiak és a birtokosok Moldvában.] Bucureşti, 1907

SZIKSZAI Mária: A "társadalmi egyensúly" kérdéséről. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 24-27.

TÁNCZOS Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. KOMP-PRESS-Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár, 1996

TÁNCZOS Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról. In: Uő: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. KOMP-PRESS-Korunk Baráti Társaság. Kolozsvár, 1996 97-173.

TÁNCZOS Vilmos: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. [Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék.] Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1999

TÁNCZOS Vilmos: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Erinnerungsbilder über die unstrukturierte Kultur der Moldauer Tshangos. Moldau, August 1995. [Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról.] In: Uő: Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. [Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék.] Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 1999 95-173.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék