ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    26 tétel lapozás: 1-26

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BARNA Gábor: Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. In: Halász Péter (szerk.): . "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 45-61.

BORBÉLY Éva: "Fényes vót, úgy rebegett..." Csíkfalusi búcsújárók Csíksomlyón. In: Lukács János (szerk.): Változás diákszemmel. A Magyar Néprajzszakos Hallgatók Nemzetközi II. Konferenciáján elhangzott előadások. Illyefalva, 1993. okt. 14-18. Kolozsvári Magyar Diákszövetség Néprajzi Szakosztálya. Kolozsvár, 1994 59-62.

BORBÉLY Éva: Templombúcsúk Moldvában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. (A Magyarságkutatás könyvtára XXIII.) Teleki László Alapítvány. Budapest, 1999 113-118.

BOSNYÁK Sándor: A csíksomlyói napvárók. Múzeumi Kurír. Debrecen. (1981) 35. sz. 30-36.

DACZÓ Kati: Itt erőst szeretem. Csángómagyarok a pünkösdi búcsún. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 6. sz. 8-9.

DESPINESCU, Anton: Cacica. Loc de pelerinaj catolic. [Kacsika - katolikus zarándokhely.] Lumina Creştinului. I. évf. (1990) 5. sz. 8-9.

FOSZTÓ László: Csíksomlyó és Barát. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. (A Magyarságkutatás könyvtára XXIII.) Teleki László Alapítvány. Budapest, 1999 103-111.

GAZDA Enikő - BENEDEK H. Erika: Pusztinaiak csíksomylói búcsújárása 1993-ban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 259-285.

GRULICH, Rudolf: Ungarische und deutsche Wallfahrten in Rumänien. [Magyar és német búcsújárások Romániában.] Glaube in der Zweiten Welt. (1990) 11. sz. 29-32.

HARANGOZÓ Imre: "Jertek kössünk Máriának szűzfejére koszorút..." A csíksomlyói búcsújárásról. Turán. IV. évf. (2001) 3. sz. 79-85.

KOLORPÓZÁS [CSOMA Gergely]: Szabófalvi búcsú - 2002. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 9. sz. 14-15.

LENGYEL Zsolt, K.: Katolischer Glaube und ungarische Muttersprache. Zur Wallfahrt in Csíksomlyó. [Katolikus hitvallás és magyar anyanyelv. A csíksomlyói búcsún.] In: Ungarn-Jahrbuch. Band 15. Verlag Ungarisches Institut. München, 1987 210-218.

LENGYEL Zsolt, K.: Wallfahrt im Szeklerland. [Búcsújárás Székelyföldön.] Siebenbürgische Semesterblätter. I. évf. (1987) 106-113.

LENGYEL Zsolt, K.: Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. Új Erdélyi Múzeum. LII. évf. (1990) 1-2. sz. 74-82.

LENGYEL Zsolt, K.: Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. Művelődés. XL. évf. (1991) 2-3. sz. 14-18.

LIMBACHER Gábor: A moldvai magyarok kácsikai búcsújárása Nagyboldogasszony ünnepekor. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 95-100.

MAGYAR Zoltán: A moldvai csángók búcsújáró szokásai. Szakdolgozat. Debrecen, DENIA 3151. 1992

MOHAY Tamás: Hagyomány és hagyományteremtés a csíksomlyói búcsún 1990-ben. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma-Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Veszprém-Debrecen, 1997 130-148.

MOHAY Tamás: Moldavian Hungarians in Csíksomlyó at Pentecost. [Moldvai magyarok a pünkösdi búcsún Csíksomlyón.] In: Hoppál Mihály (ed.): Hungarian Heritage. Vol. 3. European Folclore Institute. Budapest, 2002 56-68.

PRINZ, Clemens: Die Pfingstwallfahrt in Schomlenberg. Religiöse und etnische Aspekte einer ungarischen Wallfart in Rumänien. [A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A romániai magyar búcsújárás vallási és etnikai aspektusai.] In: Lengyel Zsolt, K. (Hg.): Ungarn-Jahrbuch. Band 27. Verlag Ungarisches Institut. München, 2005 113-152.

STEKOVICS Rita: Cacica - a magyar misés búcsú Bukovinában. In: Lukács János (szerk.): Változás diákszemmel. A Magyar Néprajzszakos Hallgatók Nemzetközi II. Konferenciáján elhangzott előadások. Illyefalva, 1993. okt. 14-18. Kolozsvári Magyar Diákszövetség Néprajzi Szakosztálya. Kolozsvár, 1994 53-58.

STEKOVICS Rita: Kácsika. A római katolikus magyarok bukovinai búcsújáróhelye. Ethnographia. CVI. évf. (1995) 2. sz. 693-722.

SZIKSZAI Mária: A nők szerepe a csíki búcsú előkészítésében. Művelődés. XLVIII. évf. (1995) 6. sz. 35.

TÁNCZOS Vilmos: Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. A kötet tanulmányai az 1991. december 8-9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai. Veszprémi Akadémiai Bizottság-Caritas Transsylvania. Veszprém, 1991 136-158.

TÁNCZOS Vilmos: A moldvai csángók pünkösd hajnali keresztútjárása a Kis-Somlyó hegyen. In: Asztalos Ildikó (szerk.): Hazajöttünk. Pünkösd Csíksomlyón. Gloria Könyvkiadó. Kolozsvár, 1992 40-45.

TÁNCZOS Vilmos: A moldvai magyarok búcsúvezetői. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma-Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Veszprém-Debrecen, 1997 148-167.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék