ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    81 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-81

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

DEMSE Márton: Halottak balladája. Falvak Dolgozó Népe. XXXIII. évf. (1977) 13. sz. 4.

DOMOKOS Pál Péter: Egy csángómagyar népballada. Ethnographia. XLIV. évf. (1933) 3-4. sz. 159-160.

DOMOKOS Pál Péter: Egy népballada dallama. Ethnographia. LXIII. évf. (1952) 1-2. 150-160.

DOMOKOS Pál Péter: Júlia szép leány. Ballada-monográfia. Ethnographia. LXX. évf. (1959) 1-3. sz. 13-60.

DOMOKOS Sámuel: Adalékok a Mioriţa ballada halál-házasság motívumának eredetéhez. Ethnographia. LXXIII. évf. (1962) 1. sz. 136-138.

FARAGÓ József: Farkas István balladája. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. II. évf. (1958) 1-4. sz. 19-44.

FARAGÓ József: Variantele maghiare ale Mioriţei. [A Mioriţa magyar nyelvű változatai.] Limbă şi literatură. V. évf. (1961) 357-369.

FARAGÓ József: Györgyike és Ilona balladájához. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. VII. évf. (1963) 2. sz. 191-213.

FARAGÓ József: Eminescu Bolond Kalinjának szabófalvi magyar változata. Igaz Szó. XII. évf. (1964) 5. sz. 836-841.

FARAGÓ József: Jávorfa-muzsika. Népballadák. Válogatta, szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. Irodalmi Könyvkiadó. Bukarest, 1965

FARAGÓ József: Magyar népballadagyűjtés Romániában. Ethnographia. LXXVII. évf. (1966) 4. sz. 566-568.

FARAGÓ József: "Ciobanul care şi-a pierdut oile" în folclorul maghiar. [A juhait kereső pásztor a magyar népköltészetben.] In: Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1962-1964. Cluj, 1966 455-461.

FARAGÓ József: Die Erforschung der ungarischen Volksballaden in Rumänien [A romániai magyar népballadák kutatása]. Jahrbuch für Volksliedforschung. XII. évf. (1967) 177-181.

FARAGÓ József: A mennybe vitt leány balladájához. Ethnographia. LXXIX. évf. (1968) 4. sz. 503-525.

FARAGÓ József: Népballadáink itthon és Európában. Korunk. XXVIII. évf. (1969) 11. sz. 1603-1612.

FARAGÓ József: Gyönyörű Bán Kata. Régi magyar népballadák. Válogatta, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Faragó József. Dacia Könyvkiadó. Kolozsvár, 1973

FARAGÓ József: Balladagyűjtésünk keresztmetszete. Utunk. XXX. évf. (1975) 2. sz. 4.

FARAGÓ József: A mennybe vitt leány balladájához. In: Uő: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 136-176.

FARAGÓ József: Háromszéki magyar Mioriţa. In: Uő: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 427-441.

FARAGÓ József: A Mioriţa a magyar folklórban. In: Uő: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 442-451.

FARAGÓ József: A juhait kereső pásztor a magyar folklórban. In: Uő: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 452-476.

FARAGÓ József: A halott testvér balladája. In: Uő: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 487-501.

FARAGÓ József: Györgyike és Ilona balladája. In: Uő: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1977 502-533.

FARAGÓ József: Paralele între baladele româneşti şi maghiare. [Magyar és román balladák párhuzamai.] In: Anuarul de Folclor II. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Cluj-Napoca, 1981 147-156.

FARAGÓ József: A két kápolnavirág balladájához. Művelődés. XXXV. évf. (1982) 12. sz. 31-33.

FARAGÓ József: Magyar-román balladapárhuzamok. In: Nagy Béla (szerk.): Magyar-román filológiai tanulmányok. ELTE Román Filológiai Tanszék. Budapest, 1984 292-316.

FARAGÓ József: Népballadák. A Magyar Költészet Kincsestára. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Faragó József. Unikornis Kiadó. Budapest, 1995

FARAGÓ József: A mennybe vitt leány balladája a magyar népköltészetben. Keresztény Szó. VIII. évf. (1997) 2. sz. 18-20.

FARAGÓ József: A mennybe vitt leány balladája a magyar népköltészetben. In: Jankovics József - Monok István - Nyerges Judit - Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma-Nápoly 1996. szeptember 9-14. II. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Rt. Budapest-Szeged, 1998 968-974.

FARAGÓ József: Az öngyilkos legény temetésének balladája. In: Pozsgai Péter (szerk.): Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Táton Kiadó. Budapest, 1999 391-396.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék